Kommunkollen: Dansbanan i Brandbergen räddas

Dansbanan i Brandbergen är på väg att räddas från rivning.
Dansbanan i Brandbergen är på väg att räddas från rivning.
Stena fastigheter vill förtäta ytterligare i Handen.
Stena fastigheter vill förtäta ytterligare i Handen.
Dansbanan i Brandbergen räddas från rivning, Stena fastigheters planer på 600 nya bostäder ett steg närmare verklighet – och Lars Adaktusson kommer till Haninge. Här är Kommunkollen Haninge, fredag.

Lars Adaktusson (KD) besöker Haninge

På fredag kväll klockan 18 kommer förra journalisten och nuvarande europaparlamentarikern Lars Adaktusson till Haninge.

Adaktusson, en av de som pekats ut som möjlig ny KD-ledare efter Ebba Busch Thor, kommer tala om utsatta minoriteter i Heliga familjens katolska församling i Vendelsömalm.

För information om föreläsningen kan man kontakta lokala KD-politikerna Kenth Martell (070 – 250 63 04) eller Martin Strömvall 070 – 617 73 63).

Dansbanan i Brandbergen nära räddas

Rivningshotet av Dansbanan i Brandbergen, som stått på tidsbegränsat bygglov i 20 år, är i det närmaste undanröjt.

Den nuvarande detaljplanen medger egentligen bara förskola och sedan 1995 har det tillfälliga bygglovet för dansbanan förlängts i omgångar.

Mitt i detta har lagstiftningen ändrats. Tillfälliga bygglov får nu inte överstiga sammanlagt 15 år. Den 24 augusti 2015 gick dansbanans tidsbegränsade bygglov ut, och sedan dess har alltså dansbanan stått på platsen otillåtet.


Läs mer: Dansbanan på väg att räddas från rivning


Men nu ändras till slut detaljplanen. Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker planuppdrag, och stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta fram en detaljplan som medger både förskola och dansbana.

På valborg firar dansbanan 20-årsjubileum.

Akelius äger marken men hyresgästerna äger lokalen, och byggde dansbanan själv för 20 år sedan.

Nya bostäder i Handen allt närmare

Stena fastigheters planer på 600 nya bostäder mellan Eskilsvägen och Dalarövägen har kommit ett steg närmare verklighet.

Stena, som äger alla hyreshusfastigheter i området, har sedan tidigare arbetat fram olika förslag till förtätning och vill nu att kommunen påbörjar detaljplanearbetet.

Stena fastigheter vill förtäta ytterligare i Handen.

Stena fastigheter vill förtäta ytterligare i Handen.

Stadsbyggnadsförvaltningen ansöker om planuppdrag i syfte att möjliggöra förtätning med bostäder, handel och förskolor.

Kommunen äger all platsmark inom området. Gator kommer behöva byggas om.


Läs mer: Handenborna har fått tycka till vid bostadsbyggandet


I dag består Stenas hyresrättsbestånd av totalt 1 200 lägenheter mellan Runstensvägen och Dalarövägen, och vill utöka till totalt 1 800 lägenheter.

Projektet handlar om ettor till fyror, på upp till sju våningar.