ANNONS

Kommunkollen Haninge: ”Fullmäktigespecial”

Kommunfullmäktige i Haninge.
Kommunkollen, "fullmäktigespecial".
✔️ Ny kritik mot skolbygget på Ornö ✔️ Kommunstyret slår ifrån sig kritik mot försenade bussterminalen ✔️ M: Allt fler föräldrar i Haninge lämnar barn på förskolan på somrarna ✔️ Nya bostäder intill kommunhuset aktuellt ✔️ Hård debatt om trafiken på Tungelstavägen. ✔️ Här är Kommunkollen – "fullmäktigespecial".
ANNONS

Kommunstyret: Haninge allt snabbare på att avhysa tältläger

Moderaterna och kommunstyret fortsätter diskutera om tältbosättningar.

Vid senaste fullmäktige undrade oppositionsrådet Martina Mossberg (M) om inte kommunstyret behöver göra mer för att avhysa olovliga tältbosättningar i kommunen.

Socialnämndens ordförande Petri Salonen (C) svarade:

Kommunalråd Petri Salonen (C).

Kommunalråd Petri Salonen (C) tycker att Haninge är effektiva när det gäller att avhysa olagliga tältbosättningar.

– När det gäller bilden är vi nog inte riktigt överens. Vi har en väldigt fin hantering kring lägren, nästan en 24-timmarsprincip innan en person sätter upp en lapp. Samtidigt, 24 timmar efter det städar vi. Men det finns problematik kopplat till lagstiftningen. Vi kan inte göra mer.

Hur mycket dyrare blir detta för kommunmedborgarna?
Alexandra Anstrell (M) frågar kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) om den försenade skolrenoveringen på Ornö

Ny kritik mot skolbygget på Ornö

Trepartialliansen fortsätter ifrågasätta renoveringen av Ornö skola, en av landets minsta skolor. Själva har alliansen föreslagit att man skall bygga en helt ny skola.

– Hur ser arbetet ut just nu, när det stått stilla sedan juni förra året? Hur mycket dyrare blir detta för kommunmedborgarna, frågade Alexandra Anstrell (M) kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

ANNONS

Kommunens investeringsbudget för skolan på Ornö ligger på 8,5 miljoner kronor, men M, L och KD är rädda att den utdragna renoveringen kommer göra projektet dyrare.

Planen har varit att en färdig skola ska stå klar till hösten.

– Det pågår ett arbete för att kunna renovera skolan. Kompletteringar görs för att få till bygglov, svarade Meeri Wasberg på Alexandra Anstrells fråga.

Meeri Wasberg kunde inte kunde redogöra i detalj för hur renoveringsarbetet går.

SD kritiserar S för försenade bussterminalen

Som Mitt i berättat tidigare är bussterminalsbygget i Haningeterrassprojektet nu två år försenat.

På fullmäktige ifrågasatte SD:s gruppledare Kennerth Waltersson om inte kommunen och stadsbyggnadsnämndens ordförande Göran Svensson (S) kunnat göra mer för att få fart på projektet.

Kommunen har verkligen legat på SL för att få igång bygget, men vi har inte kunnat påverka.
Göran Svensson (S) svarar Kennerth Waltersson (SD) på frågan om bygget av Haninges bussterminal

I dag är resenärerna hänvisade till tillfälliga busshållplatser längs Gamla Nynäsvägen, och dessa kommer behöva användas längre än planerat.

 

Göran Svensson svarade Kennerth Waltersson:

– Kommunen har verkligen legat på SL för att få igång bygget, men vi har inte kunnat påverka. Deras förklaring till försening vet jag inte. Det är snart 1,5 år det varit försenat och under hela tiden har kommunen legat på.

Vi ser att antalet barn på förskolan på sommaren ökar i Haninge. Vi måste göra något åt det.
Sara Sixten (M) om att föräldrar i Haninge lämnar barnen på förskola även vid semester

M: Allt fler föräldrar lämnar barnen på förskolan på somrarna

Sara Sixten (M) frågade grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) hur hon ser på att det finns förskolebarn i Haninge som inte får semester och vila, där föräldrar låter barnen vara på förskolan trots att föräldrarna har semester.

Maria Fägersten bekräftade att det finns barn i Haninge som lämnas på förskolan hela sommaren:

– Jag tror också det är en lite mer komplex fråga än så, att det faktiskt finns barn som behöver få vara i förskolan.

Sara Sixten (M).

Sara Sixten (M) tycker det är oroande att allt fler föräldrar lämnar barnen på förskolan på sommaren.

Enligt Sara Sixten har Botkyrka kommun försäkrat att alla Botkyrkas förskolebarn fått rätt till semester.

– Vi ser att antalet barn på förskolan på sommaren ökar i Haninge. Vi måste göra något åt det, sade Sara Sixten.

Maria Fägersten sade att det finns all vilja att se över hur man kan förbättra för alla barn i Haninge.

– Vi är medvetna om detta, och vi är villiga att se hur det kan bli ännu bättre, sade Maria Fägersten.

S öppna för tillfälliga boenden vid behandlingshem

Ett nytt detaljplanearbete pågår vid landstingsdrivna Ankarets behandlingshem i södra Handen. KD vill som Mitt i berättat förut se träningsboende, tillfälligt boende eller flyktingboende på platsen i stället, eftersom de nuvarande vårdlokalerna inte anses långsiktigt lämpliga för psykiatriverksamheten.

Sjukvårdsområdet nyttjar dessutom bara hälften av lokalerna.

– Det var en god idé, svarade nu Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande KD på motionen, och kontakter mellan landstinget och kommunen väntas tas.

Bostäder intill kommunhuset aktuellt

Ska kommunen sälja sin reservtomt för kommunhuset, mellan Marinens väg och Arkens väg, och låta den bebyggas – eller inte?

Frågan kommer behöva avgöras så småningom.

Tomten bör snarast bebyggas med permanenta bostäder.
Göran Svensson (S) om Haninge kommunhus reservtomt i Handen

Men Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, tror inte att kommunen har råd att behålla tomten med tanke på vad den är värd och läget, och vill se att den säljs och bebyggs.
Han tror att tomten är värd runt 100 miljoner kronor.

Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.

Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge, vill att kommunhusets reservtomt bebyggs med permanenta bostäder.

– Tomten bör snarast bebyggas med permanenta bostäder, sade Göran Svensson.

Klart är att KD sedan tidigare vill bygga 100 tillfälliga ungdomsbostäder på tomten. De vill att kommunen behåller marken i kommunal ägo för att ha bra förhandlingsläge i framtiden mot kommunhusets ägare.

Kommunen är i dag hyresgäst i det förra ”Teliahuset” och skulle hyran öka kraftigt i framtiden så har kommunen reservmarken för att eventuellt bygga ett eget kommunhus.

Det nuvarande hyreskontrakten i Teliahuset går ut om 12 år.

Även Liberalernas gruppledare Tobias Hammarberg lade sig i debatten, och han vill inte att kommunen upplåter tomten åt permanenta bostäder förrän man vet hur det går i de framtida hyresförhandlingarna.

Hård debatt om trafiken på Tungelstavägen

Trafiken i Tungelsta har i flera år sett som problematisk, det är både politiker och Tungelstabor överens om. Kommunen har i flera år tvingats neka till bygglov och detaljplaner på grund av trafiken.

Och trafikproblemen ökar för varje dag.

En åtgärdsvalstudie gjordes 2015 och kommunen, landstinget och Trafikverket är tillsammans överens om att delar längs Tungelstavägen ska göras säkrare. Men inget har ännu hänt.

Tungelstavägen genom Västerhaninge är en av Haninges absolut mest trafikerade stadsgator, med 11 000-15 000 passerande fordon dagligen.

Även inom styrande S finns frustration i att inget händer, och Göran Eriksson (S) frågade sin partikollega Göran Svensson om inte trafikfrågan kan ges ett högre tempo.

– Både Tungelsta och Västerhaninge förtjänar högre prioritet i frågan. Trafiken är ett hinder för de  boende, och ett hinder för att bygga i de södra kommundelarna, sade Göran Eriksson.

Tungelsta skola, Tungelstavägen.

Tungelstavägen.

De tre största åtgärderna som ska göras är säkra passager för gående och cyklister vid Tungelsta skola och vid pendeltågsstationen i Västerhaninge, samt att bygga ut gång- och cykelvägen utefter Södertäljevägen mot Sorunda.

Vi ska ha en ny Stavsväg. Vi måste sätta oss på tvären mot Trafikverket. Vi ska inte acceptera smålösningar som egentligen går ut på att Trafikverket inte vill vara väghållare längre.
Sven Gustafsson (M) om vikten av en förbättrad Stavsvägen som ska avlasta Tungelstavägen

– Sammantaget har Trafikverket avsatt 35 miljoner för att åtgärda Södertäljevägen och Tungelstavägen. Utöver Trafikverkets 35 miljoner tillkommer en del kostnader för kommunen, sade Göran Svensson.

Att förbättra Stavsvägen, som ägs av Trafikverket och går från Tungelsta direkt till riksväg 73, har i flera år setts som ett sätt att minska trafiken Tungelstavägens trafik.

Och kommunen hoppas att Stavsvägen i framtiden kan avlasta.

– Trafikverket ska göra förbättringar på Stavsvägen, öka bärigheten och ordna med gång- och cykelväg. Det kan avlasta Tungelstavägen med ett par tusen fordon. Och Tvärförbindelse Södertörn kan säkert få ner en del av den tunga trafiken, som långtradare från Södertälje, sade Göran Svensson.

Sven Gustafsson (M), andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden, är orolig att Trafikverket enbart kommer nöja sig med mindre åtgärder längs Stavsvägen, menar han.

– Vi ska ha en ny Stavsväg. Vi måste sätta oss på tvären mot Trafikverket. Vi ska inte acceptera smålösningar som egentligen går ut på att Trafikverket inte vill vara väghållare längre, sade han.

Som Mitt i berättat förut vill Liberalerna att en rondell byggs längs Tungelstavägen, vid utfarten från Parkvägen i början av vägen i Västerhaninge, för att förbättra trafiksäkerheten.

Såväl M som KD håller med L att kommunstyret bör jobba för att det så fort som möjligt planeras för rondellen.

Men Göran Svensson sade att han inte tycker att rondellen bör prioriteras, eftersom det skulle kunna försena de övriga åtgärderna.

Sven Gustafsson (M).

Sven Gustafsson (M) är rädd att trafiken i Tungelsta inte kommer minska som Haninge kommun hoppats – eftersom Trafikverkets arbete med en förbättrad Stavsvägen släpar.

– Det som ska göras på statliga vägar måste göras i samråd med Trafikverket, sade han bland annat.

I den så kallade länsplanen lägger Trafikverket in medel för vilka investeringar man vill göra i landet.

Sven Gustafsson (M), vars Moderaterna menar att Trafikverket underskattat trafiken, sade:

– Det hjälper om kommunen är aktiv och ryter till om det är så att viktiga investeringar för kommunen saknas, sade han.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Haninge direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.