Kommunkollen: Haninges arbetslöshet ökar, Olofsson bil expanderar och kommunens resultat försämras

Arbetslösheten i Haninge ökar, medan den minskar i resten av länet.
Arbetslösheten i Haninge ökar, medan den minskar i resten av länet.
Olofsson bil expanderar, 40-miljonerstillskottet till äldreomsorgen slår direkt mot kommunens resultat och Haninges arbetslöshet ökar. Här är "Kommunkollen" onsdag 6 juli.

Så mycket får byggherrarna betala för marken i nya Vega

Mitt i har tidigare skrivit om hur kommunen utlyste en markanvisningstävling för att få byggherrar intresserade av att bygga i nya stadsdelen Vega. Nu kan vi berättat vad byggherrarna får betala för marken.

NCC vann den kommunala marken i delområde 1. Priset för marken för NCC blir 8 100 kronor per kvadratmeter BTA (bruttoarea), det innebär att NCC minst betalar 89 miljoner kronor för marken. Wästbygg vann tävlingen om delområde 2. Wästbygg betalar 7 850 kronor per kvadratmeter BTA marken, det betyder som lägst 55 miljoner kronor.

Bolite/Landera, som ska bygga ett hus helt i trä, vann tävlingen om delområde 3. Bolite/Landera betalar 9 500 kronor per kvadratmeter BTA, som minst 32 miljoner kronor.

Byggfirman Viktor Hanson, som ska bygga två tegelhus, vann delområde 4. Viktor Hanson betalar motsvarande 9 101 kronor per kvadratmeter BTA, det motsvarar minst 30 miljoner kronor.

Tillskottet till äldrenämnden försämrar kommunens resultat

Mitt i Haninge har tidigare berättat om att kommunfullmäktige utökat äldrenämndens ram och skjutit till närmare 40 miljoner kronor för 2016 års äldrebudget på grund av det ökat antal äldre i Haninge som tar emot tjänster de senaste åren. Det ökade antalet äldre har gjort att underskotten hamnat i mångmiljonklassen de senaste åren.

Nu visar tillskottet att kommunens budgeterade resultat för 2016 hamnar på 19,7 miljoner kronor lägre än ursprunglig budget för året.

Ramökningen för äldrenämnden finansierades till 20 miljoner genom fullmäktiges reserv. Resterande 19,8 miljoner kronor belastar alltså kommunens budgeterade resultat.

I maj reviderades kommunens budgeterade resultat från 102,8 miljoner kronor till 83,1 miljoner.

Olofsson bil expanderar – öppnar nya lokaler i Albyberg

En av Haninges största bilfirmor, Olofsson bil, ska expandera sin verksamhet. Nu förvärvar man en tomt i kommunens nya företagspark Albyberg.

Olofsson bil betalar 32,6 miljoner kronor för den 20 400 kvadratmeter stora tomten, enligt köpeavtalet. Detta framgår i ett ärende och förslag till fullmäktige och kommunstyrelsen.

Bilfirmans nuvarande lokaler i södra Brandbergens företagspark kommer bolaget ha kvar.

Olofson bil vill i Albyberg bygga upp en anläggning med showroom, verkstad och försäljning av ett urval av bilmärken. Den nya anläggningen i Albyberg väntas sysselsätta ett 60-tal personer.

Vikingaskolan börjar rivas i september

Vikingaskolan i Handen, treparallellig F-6 skola med 525 elever, ska rivas och ersättas av en ny skola, vilket Mitt i Haninge berättat förut. Nu är det klart att rivningen beräknas att påbörjas i september i år. Den nya skolan beräknas vara klar till höstterminen 2018.

Vikingaskolans verksamhet flyttas och evakueras till paviljonger vid Söderbymalmsskolan och till gamla Fredrik yrkesgymnasium. Även den nya Vikingaskolan ska drivas kommunalt. Kommunala fastighetsbolaget Tornberget bedömer att projektet kostar 251 miljoner kronor.

Arbetslösheten i Haninge ökar

Mitt i Haninge berättade tidigare i veckan att Arbetsförmedlingen i Haninge tillfälligt måste stänga i en månads tid. Tajmningen kunde kanske varit bättre.

I Haninge kommuns senaste tertialuppföljning (fyramånadersuppföljning) till fullmäktige framgår nu att arbetslösheten i Haninge i åldern 16-64 år ökar. Detta avviker jämfört med genomsnittet för Stockholms län, där arbetslösheten tvärtom minskat. Men det handlar inte om någon dramatisk ökning. Under den senaste 12-månadersperioden har arbetslösheten i Haninge ökat med 0.3 procent, enligt Arbetsförmedlingen.