Kommunkollen: M kräver S på svar efter lärarrankning

Skarpnäcks skola i Kärrtorp är överbefolkad. Ventilationen klarar inte trycket av det stora antalet elever, enligt rektor, lärare och föräldraföreningen. En majoritet av personalen och eleverna har ibland eller ofta huvudvärk på grund av den dåliga luften, enligt DN.se
Moderaternas Sara Sixten kräver Maria Fägersten (S) på svar efter Haninges bottenplaceringar på Lärarförbundets rankning "Bästa skolkommun".
Moderaterna kräver S på svar efter Lärarförbundets rankning – och SD vill ha aktivitetshus för både unga och äldre. Här är "Kommunkollen Haninge" måndag med det senaste från kommunpolitiken.

 

Moderaterna kräver svar – efter bottenplaceringen i Lärarförbundets rankning

Sara Sixten (M), ledamot i grund- och förskolenämnden, har ställt en interpellation till grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten med anledning av bottenplaceringarna i Lärarförbundets årliga rankning ”Bästa skolkommun”.

Läs mer: Haningelevernas betyg ökar – allt fler gymnasiebehöriga

I interpellationen frågar Sara Sixten Maria Fägersten om jumboplaceringen gällande utbildade lärare, och om Maria Fägersten tagit några initiativ till att öka andelen utbildade lärare, till ökad lärartäthet eller för att minska sjukfrånvaron.

Läs mer: Tungt resultat för Haninge – åter sämst i länet i ny skolrankning

Mitt i Haninge har tidigare berättat att Haninge åter trillat tillbaka på totalrankningen, och att kommunen nu är sjätte kommun från slutet, 284:e kommun av 290 kommuner. Haninge har bland annat minst andel utbildade lärare i landet, och Haninge är åter svagast i länet på totalrankningen.

Läs mer: Haninge backar 31 platser i ny skolrankning

”Socialdemokraterna utlovade i valrörelsen 2014 att anställa 120 nya lärare i kommunen för mindre klasser och ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en tryggare och bättre kunskapsskola i Haninge. Vi kan nu konstatera att Haninge hamnar på plats 283 när det gäller lärartäthet och faller från plats 184 till 243 när det gäller friska lärare i Lärarförbundets rankning. Denna mycket oroväckande trend bekräftas också i grund- och förskolenämndens delårsrapportering 2016 som visar alarmerande siffror om en sjukfrånvaro på 11,2 procent”, skriver Sara Sixten i interpellationen.

 

SD: Öppna gemensamt aktivitetshus för ungdomar och pensionärer på Muskö

SD har i en motion till fullmäktige föreslagit att ett gemensamt aktivitetshus för både ungdomar och pensionärer öppnar på Muskö.

Läs mer: De äldre på Muskö står åter utan träffpunkt

SD skriver i motionen att det råder stor brist på aktivitetslokaler på Muskö, och att avståndet till Haninges mer centrala delar gör det svårt för ungdomar och äldre på Muskö att ta del av kultur- och fritidsverksamheten. Aktivitetshuset bör om möjligt drivas i samverkan med lokala föreningslivet och besökarna, skriver SD.

I Kultur och fritids synpunkter på motionen framkommer att det för tillfället pågår ett arbete att kartlägga behov och möjligheter för kultur i skärgården, och förvaltningen frågar sig samtidigt om det inte går att använda de befintliga lokalerna redan i dag som aktivitetshus. Utbildningsförvaltningen för även diskussioner med äldreförvaltningen om samutnyttjande av skolans lokalren, framgår i synpunkterna.

Det finns i dag hembygdsgård, en idrottshall med boulebana, en hembygdsförening med klättervägg som kan göras om till gymnastiksal, på Muskö. Även Muskö kyrka med Muskögården finns. Totalt finns fyra aktiva kultur- och fritidsföreningar på Muskö
Motionen ska besvaras senast 31 oktober.

Det bor i dag 63 ungdomar i åldern 10 till 19 år på Muskö, och 219 personer som är 65 år eller äldre.

 

Kommunen skriver av 19 anläggningstillgångar

Socialnämnden föreslås skriva av 19 anläggningstillgångar som inte längre används, till en kostnad av en miljon kronor. Avskrivningen kommer sänka kommande års ränte- och avskrivningskostnader, framgår i en tjänsteskrivelse.

Tillgångarna är kopplade till tidigare verksamhet inom socialtjänsten och psykiatrin. Till exempel friggeboden till öppna verksamheten Bagarvillan, och möbler till dagverksamhet och andra verksamheter inom socialtjänsten och psykiatrin.