”Kommunkollen” måndag: Larm om räv – och ett steg närmare lyxig båtmässa

(Räven har inget med den döda bilden i Vendelsö att göra).
Obs! Räven på bilden har ingenting med den misstänkta räven i Vega att göra.
En räv raskar runt i Vega och skräms, sjukfrånvaron i kommunen ökar – och ett steg närmare en lyxig båtmässa vid Albyberg har tagits. Här är "Kommunkollen" måndag.


Räv raskar runt i Vega
Kommunen har fått in uppgifter från två boende om en misstänkt räv som raskar runt längs Gamla Dalarövägen i Vega – och räven skapar oro hos de boende sedan den sprungit efter en kvinna med hund. ”Kan ni göra nåt åt saken? Det har gått flera dagar och den (räven) är kvar här. När det blir kväll så vågar jag inte gå ut på grund av räven”, skriver en Vegabo till kommunen.
Räven beskrivs vara i storleken av en hund.

Sjukfrånvaron i kommunen ökar
Sjukfrånvaron i Haninge kommun har under perioden januari-juli ökat från 7,2 procent till 7,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron på till exempel kommunstyrelseförvaltningen, som ansvarar för de övergripande kommungemensamma frågorna, ökar i snabb takt från att ha legat på låga nivåer. För perioden 1 januari till sista juli i år uppgick sjukfrånvaron till 3,9 procent. Motsvarande period för 2015 var nere på 2,7 procent. Detta innebär en ökning på 44 procent. Prognosen pekar också på en högre sjukfrånvaro på förvaltningen än tidigare år.

Ingen äldreträffpunkt på Muskös sjökrog eller idrottshallen
Mitt i har flera gånger skrivit om bristen på permanenta allmänna lokaler för äldre på Muskö. Nu verkar det stå klart att varken Muskös idrottshall eller Sjökrogen inrymmer någon träffpunkt i framtiden. Det är Sedat Dogru (M) som i en motion föreslagit att idrottshallen skulle användas som träffpunkt en gång i veckan, och att kommunstyrelseförvaltningen även skulle utreda behov och möjligheter till en permanent samlingslokal på Muskö.

Läs mer: SD: Öppna gemensamt hus för Muskös unga och äldre

Även SD har nyligen lyft frågan, men man vill ha en lokal som Muskös äldre och unga kan dela på. Äldrenämnden svarar nu att idrottshallen som tillfällig träffpunkt inte är optimal, eftersom den måste möbleras vid varje tillfälle. Nämnden förelår i stället en föreningsdrivan lokal. Kommunstyrelseförvaltningen skriver i sina synpunkter att det pågår ett arbete med att hitta en lösning av lokalfrågan. Men lösningen är alltså inte klar. Enligt äldreförvaltningen innebar lokalavtalet på Sjökrogen höga kostnader och dessutom fungerade inte verksamheten bra.

Träd planteras på Poseidons torg – ska hedra mänskliga rättigheterna
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår nu att ett träd med tillhörande text, som ska symbolisera de mänskliga rättigheterna, planteras på Poseidons torg i Handen. Detta i samband med tögets ombyggnation genom Haningeterassprojektet. Bakgrunden är en motion från Liberalerna om att Haninge kommun borde hedra och påminna om kampen för frihet och mot förtryck. Liberalerna föreslog på grund av detta att kommunen skulle plantera ett träd, på 15-årsdagen av hedersmordet på Fadime Sahindal (mördades i Uppsala i januari 2002 red anm), för att just påminna om kampen för frihet och förtryck. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att uppföra trädet.

Läs mer: Olofsson bil öppnar nya lokaler vid Albyberg

Ett steg närmare lyxig båtutställning i Albyberg
Riskkapitalbolaget New cap projekt AB köper ytterligare tre tomter i framväxande Albyberg företagspark av kommunen, till ett pris av 73 miljoner kronor. Byggnaderna inom tomten ska ha ”högklassig gestaltning” och försäljningen och utställningen ska vara inriktad på båtar och motorfordon. Mitt i har tidigare berättat att New cap får den nya företagsparkens ”skyltfönster” mot riksväg 73. I juni 2015 sade delägaren Lasse Sundberg på New cab till Mitt i:
– Vi vill göra en handelsplats som främst är inriktad på båt, men även bil. Vi har också planer på ett showroom, hotell och helikopterplatta på taket, och en snygg fontän. Om fyra och ett halvt år har vi ”Haningemässan” här.