Kommunkollen: Modulbostäderna skjuts upp

Beslutet om modulbostäderna skjuts upp till 19 december.
Beslutet om modulbostäderna skjuts upp till 19 december.
Kenneth Forsberg (S), ordförande i Haninge kommunfullmäktige.
Kenneth Forsberg (S), kommunfullmäktiges ordförande, uppmanade flera gånger åhörarna att inte applådera, utan framgång. Men två unga män med en banderoll avvisades från fullmäktigesalen.
Omkring 150 åhörare hade tagit sig till fullmäktigemötet på måndagen.
Omkring 150 åhörare hade tagit sig till fullmäktigemötet på måndagen.
Beslutet om modulbostäderna i Haninge skjuts upp, personer med banderoll avvisades från fullmäktigesalen, inställt lucia-tåg – och ett avslöjande från höstens "clown-hysteri". Här är Kommunkollen Haninge – "fullmäktige-special".


Modulbostäderna skjuts upp

Omkring 150 åhörare hade tagit sig till kommunhuset på måndagskvällen för att följa årets sista fullmäktigemöte.

På mötet skulle de planerade 368 modulbostäderna för nyanlända 2017 klubbas.

De flesta fick inte plats i fullmäktigesalen, när fullmäktige drog igångutan hänvisades till en tv-skärm utanför.


Läs mer: Modulbostäderna splittrar Haningeborna 


Det var tydligt att i princip alla åhörare kommit med anledning av modulbostadsärendet.

Det ärendet låg i slutet av dagordningen, och oppositionsråd Martina Mossberg (M) föreslog förändrad dagordning för att få upp ärendet i början i stället, men blev nedröstad och först framåt 21-tiden kom ärendet upp.


Läs mer: 350 klagomål har kommit in mot de planerade modulbostäderna


De moderata talarna, som har velat stoppa mottagningen till Haninge helt tills riktiga bostäder finns klara, fick applåder av åhörarna när de talade.

Fullmäktiges ordförande Kenneth Forsberg (S) sade vid flera tillfällen att applåder i fullmäktigesalen var otillåtet, och att de som bröt mot ordningslagarna skulle bli avvisade.

Kennerth Valtersson, gruppledare i SD Haninge.

Kennerth Valtersson, gruppledare i SD Haninge, ville tillsammans med M stoppa mottagningen, men förlikade sig med M i en minoritetsåterremiss, och nu ska platserna för modulbostäderna utredas på nytt.

Men applåderna fortsatte när moderaterna talade.

Två unga män vecklade vid 21-tiden ut en banderoll när kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) började sitt anförande. På banderollen stod ”Inga kåkstäder i Haninge!”, och männen avvisades direkt av fullmäktigeordföranden.

Två unga män vecklade ut en banderoll med texten "Inga kåkstäder i Haninge!" när kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) började tala. De avvisades ut ur lokalen.

Två unga män vecklade ut en banderoll med texten ”Inga kåkstäder i Haninge!” när kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) började tala. De avvisades ut ur lokalen.

 

Det finns en bred majoritet för modulbostäderna, men Moderaterna och Sverigedemokraterna, som båda yrkat på avslag på samarbetskoalitionens (S, MP och C) förslag, hade en möjlighet att yrka på minoritetsåterremiss och enades också i en sådan, med tilläggsförslag, samt med kompletteringar från den politiska vilden Anna Ragnar.

Genom minoritetsåterremissen sköts ärendet upp till ett extra fullmäktigemöte 19 december.

Enligt Martina Mossberg vill man utreda vilka platser som var aktuell innan det kom ner till de tio nu föreslagna platserna, och Anna Ragnar (-) föreslog en medborgardialog med Haningeborna för att hitta de bästa platserna för modulbostäderna.

kenneth-forsberg-fullmaktige

Kenneth Forsberg (S), ordförande i fullmäktige, tvingades avvisa två åhörare som vecklat ut en banderoll, men fick aldrig stopp på applåderna när de moderata politikerna talade.

Återremissen betyder att ett nytt underlag, om helt andra eventuella platser för Haninges modulbostäder, väntas presenteras den 19 december.

Debatten bjöd inte på några större överraskningar.

Däremot reagerade flera fullmäktigeledamöter i bänkarna när SD:s gruppledare Kennerth Valtersson i en kritik mot KD för att ha anslutit sig till överenskommelsen, plötsligt sade att han kände flera kristdemokrater i Haninge som betraktade sig som kristna och Kennerth Valtersson misstänkte att dessa kristdemokrater inte var ”så jätteförtjusta i att kommunen skulle ta emot en stor mängd muslimer från muslimska länder”.

I dag är det en skammens dag
Christian Lindefjärd (SD)

Enda repliken mot Valterssons utspel kom från Samuel Skånberg (V):

– Kennerth Valtersson, du säger att kristna nog inte vill ta emot muslimer. Dra inte alla kristna över en kam, tro inte att alla kristna är islamofober, sade Samuel Skånberg.

SD hade stundtals en hård retorik i kritiken mot det liggande förslaget.

– I dag är det en skammens dag, inledde Christian Lindefjärd (SD) bland annat, en politiker som också fick applåder av åhörarna.


Läs mer: Wasberg (S) om M:s flygbladskampanj: ”Helt orimlig position”


Från talarstolen sade han att politikerna i kommunledningen borde oroa sig för det stora ”folkliga motståndet”, och syftade på de hundratals protester mot modulbostäderna som mejlats in sedan Moderaternas omtalade flygbladskampanj om att stoppa mottagningen drog igång.

Det extra fullmäktigemötet, där alltså slutligt beslut om modulbostäderna ska tas, inleds klockan 13 den 19:e december.

 

M vill ta bort nolltaxa

Det hann hända lite annat på fullmäktige också.

Nolltaxan för barn, unga och personer med funktionshinder, samt studieförbund i aktivitetslokaler införs nu i sin helhet från årsskiftet.

Moderaterna är dock emot att att även studieförbunden i Haninge ska få nolltaxa i lokalerna.

Man tycker att de har tillräckligt med ekonomiskt stöd.


Läs mer: M uppmanar Haningeborna att protestera mot modulbostäderna


”Vuxna ville misshandla clown”

I en debatt om arbetsro och arbetsmiljö i Haninge skolor, kom miljöpartisten och nattvandringsprofilen Johan Svensk (MP) plötsligt in på clownhysterin som rådde i Haninge i höstas.

Han menade att vuxna måste vara förebilderna, och verkade lite förskräckt när han tänkte tillbaka några veckor:

– 100-tals vuxna gick omkring i Vendelsömalmsgropen och letade efter en clown att misshandla, sade han.

100-tals vuxna gick omkring i Vendelsömalmsgropen och letade efter en clown att misshandla
Johan Svensk (MP)

Johan Svensk (MP) i Haninge.

Johan Svensk (MP) tycker att vuxna i Haninge borde agerat bättre under höstens clown-hysteri.

 

Lucia-intåget inställt

Kommunalrådet Petri Salonen (C) hade sett fram emot det årliga Lucia-tåget i fullmäktige – men fick snabbt beskedet från fullmäktigeordförande Kenneth Forsberg (S):

– Luciatåget är inställt.


Läs mer: Haninge tvingas bygga 400 modulbostäder – kraftig ökning av nyanlända 2017


 

Vill göra Gålö tryggare

Tobias Hammarbegr (L) lyfte att kommunen nu måste ta krafttag kring de mångåriga missbruksproblemen ute på Gålö, som han menar skapar otrygghet för de andra Gålöborna.

 

Vill ta bort bosättningar 

För några veckor sedan lyfte KD att nya tillfälliga bosättningar etablerats i Rudanområdet.

På fullmäktige tog M vid och menade, på nytt, att kommunledningen släpar efter i att avhysa de tillfälliga bosättningar som finns i Haninge.

M menar att bosättningarna skapar otrygghet.

– Jag vet att du i dag fick mejl där det är uppenbart att folk bor i sina bilar  natt efter natt. Man bor permanent. Man har till och med byggt staket i ett fall, sade Martina Mossberg (M) och visade upp en bild från talarstolen.

– Vi kan inte vräka hur som helst, svarade kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S), och hävdade att Martina Mossberg var väl medveten om rutinerna och välkomnade hennes förslag på åtgärder.

Vi kan inte vräka hur som helst
Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande

 

Martina Mossberg (M).

Oppositionsrådet Martina Mossberg (M) tycker att kommunen måste göra mer åt de tillfälliga bosättningarna i Haninge.

 

Försörjningsstödet rinner iväg

Alexandra Anstrell (M) oroas över att Haninge kommuns försörjningsstöd rinner iväg, jämfört med andra kommuner.

Hon baserar farhågorna på senaste kvartalsrapporterna och Socialstyrelsens underlag, men socialnämndens ordförande Petri Salonen (C) höll inte med, och menade att Haninge låg bra till jämfört med jämförbara Huddinge och tyckte inte man skulle dra för stora slutsater än.

Ribby-förskola uppe på nytt

Aldrig ett fullmäktige numera utan att fallet Ribby förskola i Västerhaninge diskuteras.

Fallet, som just nu är överklagat av föräldrar till Förvaltningsrätten, handlar om huruvida kommunen ska uppföra 25 bostäder, hälften som LSS-boende och hälften som bostäder för nyanlända, på Ribby förskolas nuvarande förskolegård.

Den nuvarande gården föreslås flyttas till en annan plats på tomten.

Grund- och förskolenämndens ordförande Maria Fägersten (S) kritiserade nu den tidigare politiska ledningen för att ha låtit Ribby förskola etablera sig på den gamla folkhögskoletomten 2007, trots att det bara något år innan hade detaljplanerats för bostäder.

Maria Fägersten, S, ordförande i grund- och förskolenämnden.

Maria Fägersten, S, ordförande i grund- och förskolenämnden, slog tillbaka mot det tidigare styret som lät Ribby förskola få etableras på den gamla folkhögskoletomten i Västerhaninge.

Först i år, 11 år efter detaljplanen togs, beslutade kommunen att uppföra bostäderna.

Maria Fägersten fick återigen kritik från oppositionen för att inte ompröva beslutet, låta förskolegården vara intakt och låta bostäderna uppföras någonannanstans.

Det finns i dag majoritet i fullmäktige att skota bostäder och låta förskolegården vara, men budet från kommunen är att bostäderna ska byggas sommaren 2017.