ANNONS

Offerterna för idrottshallarna spräcker budgeten

Nya modulbostäder för nyanlända är nu på väg upp i Jordbro (bilden från Brandbergen).
Nya modulbostäder för nyanlända är nu på väg upp i Jordbro (bilden från Brandbergen).
✔️ M vill ha nya trygghetslöften ✔️ Allaktivitetshuset i Vega behöver vara klart senast 2021 ✔️ Nya idrottshallarna i Haninge dyrare än beräknat ✔️ Vendelsömalmsskolan tvingas ta in baracker vid renoveringen ✔️ Tredje modulbostadskvarteret i Haninge byggs ✔️ Här är Kommunkollen Haninge, tisdag.
ANNONS

M: Inför trygghetslöften och öka tryggheten i Haninge

Haninges oppositionsråd Martina Mossberg (M) tycker inte att Haningepolisens medborgarlöfte till Haningeborna, som presenterades i februari i år och främst handlade om att förbättra säkerheten i trafikmiljöerna och göra offentliga stråk och platser tryggare, är tillräckligt.

Hon vill att kommunen skyndsamt ger ett så kallat trygghetslöfte till invånarna för att säkerställa tryggheten.

Martina Mossberg (M)

Martina Mossberg (M) tycker att Haninge kan bli tryggare.

I sin motion tar tar hon upp problem med drogförsäljning och hot vid fritidsgårdsmiljöer, illegala bosättningar, våldsbejakande extremism och att större andelen flickor i årskurs 9 känner sig otrygga när de är ute på kvällen enligt Stockholmsenkäten.

Kommunstyrelseförvaltningen har i sina synpunkter på motionen medgett att ”drogproblematiken är fortsatt stor och utbredd” i Haninge, och en kampanj under våren mot droger varit aktuell.

Det framgår i kommunstyrelseförvaltningens synpunkter att det är Lyckebygården i Vendelsö som är den fritidsgård som haft problem med drogförsäljning och hot.

Allaktivitetshuset i Vega klart senast 2021

Det allaktivitetshus som planeras i Vega med en grundskola, idrottshall med läktare, fritidsgård, och träffpunkt för äldre måste stå klart senast år 2021, för att klara grundskoleplatserna i området.

Detta skriver kommunstyrelseförvaltningen i sina synpunkter på lokalprogrammet för byggnaden.

ANNONS

Nya idrottshallerna dyra – spräcker budgetarna rejält

De nya idrottshallarna i Lyckebyområdet i Vendelsö och i Åbyområdet i Vendelsö blir betydligt dyrare än Haninge kommun planerat för. Kalkylerna spricker rejält när kommunen nu tycks ha missbedömt prisläget.

Fullmäktige beslutade i juni 2015 att lägga in investeringsmedel på 25 miljoner kronor för Lyckebyhallen i budgeten för 2016-2017 –  men nu blir projektet blir dubbelt så dyrt, bedömer kommunala fastighetsbolaget Tornberget.

Den nya Lyckebyhallen, som ska ha större läktare och större parkering än kommunens senaste idrottshall vid Torvalla, ska tas i drift i augusti 2018 och hamnar intill Lyckeby IP.

Den blir större än Torvallas träningshall. Konjunkturläget i byggbranschen gör att alla offerter kommunen får in ligger över den kalkylerade kostnaden, framkommer nu i handlingar från kommunstyrelsen. De resterande 25 miljonerna för Lyckebyhallen måste finansieras genom budgeten för för 2018-2019 i stället.

Nya Åbyhallen intill den planerade nya Åbyskolan mitt i Åbyområdes bedöms kosta närmare 55 miljoner kronor.

Även denna hall, som också är större än Torvallahallen, blir mycket dyrare än kommunen planerat för.

Även här väntas budgeten för 2018-2019 behöva stötta upp i stället till hälften av summan. Den styrande samarbetskoalitionen har redan föreslagit att den resterande finansieringen ska in i budgeten för 2018-2019.

Delar av Vendelsömalmsskolan är kraftigt slitna – nu måste baracker tas in under rivning och renovering.

Delar av Vendelsömalmsskolan är kraftigt slitna – nu måste baracker tas in under rivning och renovering.

Vendelsömalmsskolan tar in baracker

Vendelsömalmsskolan behöver nu snabbt ta in baracker för evakueringar vid renoveringar av skolan.

Hus D måste renoveras för att kunna nyttjas som skollokal framöver och flera anställda har uppgett att de inte mår bra i lokalerna.

Nu ska första spadtag tas för nya hus G, som ska ersätta hus D.

Men hus G kommer inte stå klar förrän hösten 2018.

Dessutom skall hus A och hus B renoveras.

Den nya paviljonger som nu hyrs in ska användas för att evakuera hus D under läsåret 2017/2018, och därefter nyttjas som evakueringslokaler för kök och matsal när hus A skall renoveras, samt för klassrum när hus B ska renoveras.

 

 

Det tredje modulbostadskvarteret i Haninge är nu på väg upp här vid Blockstensvägen/Lerstensvägen i Jordbro.

Det tredje modulbostadskvarteret i Haninge är nu på väg, vid Blockstensvägen/Lerstensvägen i Jordbro.

Modulbostäder för nyanlända i Jordbro på väg att byggas

De två första nya modulbostadskavreter för nyanlända, som är på väg upp i södra Handen (65 bostäder) och vid Vendelsömalmsvägen-Lisebergsvägen i Vendelsömalm (21) följs nu av 60 modulbostäder vid Blockstensvägen-Lerstensvägen i Jordbro.

Bo Cash AB ska arrendera markområdet till och med år 2027 med möjlighet till förlängning i max fem år.

De 60 bostäderna vid Blockstensvägen-Lerstensvägen ska byggas i sex byggnader i två plan.

 

Modulbostäder för de nyanlända delar Haningeborna.

Nya modulbostäder för nyanlända är nu på väg upp i södra Handen, Vendelsömalm och i Jordbro. Bilden är från modulbostäderna i Brandbergen.

 

Kommunen ska betala 4,4 miljoner kronor per år för hyreskontrakten, den totala hyreskostnaden under hyrestiden beräknas till 66 miljoner kronor.

Hyresgästerna betalar i sin tur hyra till kommunen för bostaden.

70 procent av modulbostäderna på platsen behövs till nyanlända, resterande kan användas till exempelvis ungdomsbostäder, enligt kommunen.

De ursprungliga 10 platserna modulbostäderna i Haninge skulle byggas på, sedan dess har Lodjurets gata i Brandbergen fallit bort.

De ursprungliga 10 platserna modulbostäderna i Haninge skulle byggas på, sedan dess har Lodjurets gata i Brandbergen fallit bort.

Modulbostäderna vid Blockstensvägen-Lerstensvägen väntas flyttas in i oktober.

Haninge ska enligt bosättningslagen ordna med bostad åt 276 nyanlända med uppehållstillstånd under 2017.

I december klubbade fullmäktige att 368 modulbostäder skulle uppföras på ett tiotal platser i Haninge, men efter att Migrationsverket skrivit ned antalet anvisade från 359 till 276 tros inte alla modulbostäder behöva byggas.