ANNONS

Kommunkollen: Sjukfrånvaron ökar, gammal skoltomt i Jordbro bebyggs och Haninges låneskuld ökar kraftigt

Sjukfrånvaron ökar inom kommunen, bland annat hos barnomsorgspersonalen.
Sjukfrånvaron ökar inom kommunen, bland annat hos barnomsorgspersonalen.
100 bostäder byggs på gamla Lundaskolans tomt, sjukfrånvaron bland kommunanställda ökar och låneskulden ökar kraftigt trots att Haninge gick plus 2015.

Här är "Kommunkollen" tisdag 5 juli.
ANNONS

100 bostäder och vårdboende byggs på gamla Lundaskolans tomt i Jordbro

Kommunen går nu vidare med planerna i Jordbro på att bygga bostäder på tomten där Lundaskolan tidigare låg. Detaljplanen innebär att cirka 86 lägenheter i form av 13 flerbostadshus och 16 radhus byggs. Bostadsformen blir bostadsrätter. Förslaget innebär också att ett vårdboende med 54 platser byggs.

Detaljplanen beräknas vinna laga kraft under tredje kvartalet 2016. Enligt utbildningsförvaltningen behövs inga fler förskolor eller grundskolor till följd av bostäderna. I kommunens budget för 2016-2017 avsattes 24 miljoner kronor för att utöka förskolekapaciteten i området. Men f-6-skolan Höglundaskolan som stod färdig för några år sedan har kapacitet att ta emot fler elever, menar förvaltningen.

Brandbergsskolans underskott bättre än väntat

Brandbergsskolan, som de senaste åren dragits med stora ekonomiska underskott och tappat elever, redovisar en prognos för helåret 2016 på minus 3,2 miljoner kronor. Prognosen är trots detta bättre än den var i juni förra året, då den var minus 4,9 miljoner för 2016. Den förbättrade prognosen för 2016 beror på att intäkterna beräknas bli 0,6 miljoner högre och kostnaderna 1,1 miljoner kronor lägre än vad prognosen visade i fjol.

Elevutvecklingen bedöms dock bli lägre än i prognosen som redovisades 2015.

Grund- och förskolenämnden har beslutat att låta skolan slippa betala tillbaka underskottet inom tre år, vilket annars gäller för underskotten inom den kommunala skolan. L och M reserverade sig mot beslutet.

Sjukfrånvaron bland kommunanställda ökar i samtliga åldersgrupper

Alla kommunens sex förvaltningar utom kultur och fritid har i år en ökande sjukfrånvaro i år, enligt en redovisning i kommunstyrelsen. Den långa sjukfrånvaron har ökat i flera yrkesgrupper, till exempel barnomsorgspersonal, handikappomsorgspersonal, gymnasielärare och äldreomsorgspersonal. Sjukfrånvaron har ökat i samtliga åldersgrupper. Jämfört med samma period förra året har sjukfrånvaron totalt ökat med cirka 0,5 procentenheter för hela kommunen. Den korta sjukfrånvaron har däremot minskat.

ANNONS

Påläggs- och såsproducent till Albyberg företagspark

Smörgåspåläggs- och såsproducenten Rydbergs hamnar i Albyberg företagspark. Tillsammans med Fjällbrynt, Lomanders och Mills ägs Rydbergs av bolaget Foodmark Sweden, och Mitt i Haninge har tidigare berättat att Foodmark placerar Fjällbrynt, främst känt för sitt messmör, i Haninges nya företagspark. Foodmark kommer till en början att ha 80 anställda i Albyberg, för att sedan utöka till 120. Foodmark förvärvar en tomt om cirka 20 000 kvadratmeter av kommunen för 29,9 miljoner kronor.

Haninge vill ha nordlig Tvärförbindelse Södertörn och föreslår längre sträckning

Nya Tvärförbindelse Södertörn, den planerade vägen mellan E4/E20 och riksväg 73 som ska sammanbinda Kungens kurva/Skärholmen, Flemingsberg och Haninge centrum, är ute på remiss.

Tre olika korridorer finns som alternativ, den norra, mellersta och södra. Samtliga sammanfaller från E4/E20 till Katrinebergsvägen i Glömstadalen samt från norr om Gladö industriområde fram till Jordbro och riksväg 73.

Kommunstyrelseförvaltningen i Haninge, som vill se den norra korridoren vilket man menar skulle innebära egen sträckning med tydliga kopplingar till Haninge, Flemingsberg och Kungens kurva/Skärholmen, menar att förbindelsen även borde omfatta tillgängligheten mellan alla regionala stadskärnor i regionen och inte bara på Södertörn.

Den regionala cykelvägen föreslås samordnas med befintliga väg 259 och förvaltningen anser att Tvärförbindelse Södertörn bör hitta lösningar som erbjuder en egen gång- och cykelkoppling som ansluter till Flemingsberg. Haninges kommunstyrelseförvaltning understryker också behovet av att på sikt förlänga Spårväg Syd till Haninge och att förstudier bör initieras i närtid.

Haninge kommun plus 77,8 miljoner under 2015 – men låneskulden ökade med 730 miljoner

Haninge kommun visar för 2015 ett resultat på plus 77,8 miljoner kronor vilket ökar det egna kapitalet med samma summa. Detta är 9,9 miljoner över budgeterat resultat.

Nämnderna redovisar ett överskott mot budget med 1,9 miljoner kronor, motsvarande 0,1 procent. Reavinsterna var 5,5 miljoner kronor högre än budget.

Kommunens egna kapital uppgår till cirka 1,4 miljard.

Låneskulden under 2015 ökade kraftigt, med hela 730 miljoner kronor till cirka två miljarder.

Den kraftiga låneökningen beror enligt kommunens ekonomidirektör Jörn Karlsson på den så kallade räntesnurran. Sista december 2014 var kommunens låneskuld cirka 1,27 miljard kronor, och kommunens utlåning till det kommunala fastighetsbolaget Tornberget var 1,8 miljard.

Detta innebar att kommunen lånade ut 581 miljoner kronor av sitt egna kapital till Tornberget.

Skatteverket har ifrågasatt om lån inom en koncern som inte har någon extern finansiering, i kommunens fall utlåning av eget kapital, ska vara avdragsgillt. Det innebär att det skulle finnas en risk att Tornbergets skattekostnader ökar kraftigt. Enligt Jörn Karlsson finns det inga domar i dag på vad som gäller, men för säkerhets skull beslutade fullmäktige i maj 2015 att kommunen skulle låna upp skillnaden mellan kommunens inlåning och utlåningen till Tornberget. Det innebar att kommunen under 2015 externt lånade upp de 581 miljoner kronor som kommunen tidigare lånat ut av egna kapitalet till Tornberget.

Skillnaden mellan ökningen av lånen på 730 miljoner kronor, som står i bokslutet, och de 581 miljoner kronor är 149 miljoner kronor, vilket motsvarar den utökade utlåningen till Tornberget under 2015.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Haninge direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.