Kommunkontor flyttar

Fyra av kommunens avdelningar flyttar sin verksamhet från till Anton Tamms väg.

Flytten beror på utvecklingen av det nya området Fyrklövern. De fyra avdelningar som påverkas är kontoret för samhällsbyggnad, miljökontoret, vuxenutbildningen och vägval vuxen.

Flytten ska klaras av på en vecka och från och med den 20 juni finns kontoren på Anton Tamms väg 1.