ANNONS

Kommunpampar tituleras direktör

Snart ska kommunens högsta chefer i stället tilltalas ”direktör”. Det har kommunledningen beslutat.

Det har fått partier i oppositionen att se rött.
ANNONS

Kommunens högsta chefer ska snart tilltalas ”direktör” i stället för chef. Det har den politiska majoriteten beslutat i personal- och planeringsutskottet.

Titelbytet berör samtliga förvaltningschefer och de högsta avdelningscheferna inom kommunstyrelseförvaltningen.

Hur känns det att inte vara ensam direktör i kommunen?

– Det är ingen stor sak för mig. Vi har haft en otydlighet i ansvar, det här är ett sätt att förtydliga styrningen och processägarskapet, säger kommundirektören Vesna Jovic.

En av de högsta cheferna på kommunen är Roger Höglund, än så länge kommunikationschef, men som snart titulerar sig kommunikationsdirektör.

Hur känns det att bli kallad direktör?

– Det känns bra, egentligen skapar det en tydligare bild över vår funktion ur ett utifrånperspektiv. Vi är en stor organisation med många chefer och det kan vara svårt att veta vem som är vem.

Blir det lättare att löneförhandla som direktör tror du?

– Det vet jag inte, det återstår att se. Jag har inte tänkt på det så, säger Roger Höglund.

ANNONS

Enligt Språkrådet har innebörden i titlarna ”chef” och ”direktör” ungefär samma betydelse, men att det senare är vanligare inom det privata näringslivet.

Det verkar dock vara en trend att man inom offentlig förvaltning börjar använda ”direktör”.

”Det är väl för att det låter tjusigare”, skriver Språkrådet i ett mejl till tidningen.

Är det lite tjusigare att kallas direktör?

– (Skrattar) Säger Språkrådet det så, det är klart att direktörstitlar signalerar och tydliggör positionen i en stor organisation, säger Roger Höglund.

Men titelbytet har mött motstånd. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har reserverat sig mot beslutet. Man menar bland annat att titelbytet sker i en turbulent tid.

”Om det finns brister i organisationen beträffande ett sammanhållande ansvar bör man överväga andra mer ingripande åtgärder. Byte av titeln ser vi enbart som en kosmetisk åtgärd”, skriver partierna.

Förvaltningscheferna kommer alltså i framtiden i stället att heta bland annat ”kultur- och fritidsdirektör” och ”social- och äldreomsorgsdirektör”.

ANNONS