ANNONS

Kommunrevisorn kommer fråga om krogbesöken

Yvonne Wessman är revisor i Nacka kommun
Yvonne Wessman är revisor i Nacka kommun
Hon kommer att ställa frågor om varför upphandling inte har skett av restuarangbesök.
Hade hon ansvarat för att godkänna kommunens representationsfakturor hade hon sagt stopp för länge sedan.
Yvonne Wessman är vice ordförande för Nackas åtta kommunrevisorer och kommenterar Mitt i:s granskning av kommunens representation.
ANNONS

Lokaltidningen Mitt i har granskat Nacka kommuns representation och granskningen visade att de fakturor som redovisats ofta är ofullständiga och bryter mot de regler kommunen har.

Granskningen visade också att ingen upphandling har skett av de restaurangtjänster kommunen använder sig av, vilket bryter mot kommunens egna regler.

Är vice ordförande

Yvonne Wessman är kommunrevisor och tillika vice ordförande för kommunrevisorerna i Nacka kommun:

Vad är din kommentar till de många ofullständigt redovisade fakturorna?

– Det är lätt att svara på, det ni skriver om dåligt underbyggda fakturor har vi reagerat på i många år. Det finns ett behov av bättre rutiner vid redovisning bland annat av representation. Det slog vi ned på senast i vår revisorsgranskning i december. Vi revisorer kräver en åtgärdsplan.

Behöver längre tid

Egentligen skulle kommunstyrelsen ha lämnat ett svar på revisorernas rapport den 28 februari. Sedan kom ett besked från kommunledningen att kommunledningen behöver längre tid på sig, till 9 april.

– Det är inte så vanligt att kommunledningen begär längre tid, det kan bero på att vi generellt tar det lite mer seriöst.

När Yvonne Wessman får höra att Mitt redan i höstas var i kontakt med kommunledningen och presenterade delar av resultatet i granskningen, säger hon att det kan ha haft betydelse:

– Det går inte utesluta att dom hajat till.

Kommer ställa frågor

När revisorerna väl sätter sig ned med kommunledningen kommer hon att ställa frågor om varför en upphandling av restaurangtjänster inte skett :

– För min del ställer jag nog lite frågor om det när vi träffar kommunstyrelsen.

De brister i fakturaredovisningen som Mitt i:s granskningen visar på har revisorerna känt till även sedan tidigare:

– Om jag satt i ansvarig ställning skulle jag säga stopp, man måste statuera exempel, säger Yvonne Wessman.

Upp till politikerna

Hon poängterar att hon som revisor i kommunen granskar politikerna, inte de kommunala tjänstemännen. Det är sedan upp till kommunstyrelsen och andra nämnder att ställa frågor till tjänstemännen.

Det är viktigt att ni i Lokaltidningen Mitt i har skrivit om detta.

– Det är viktigt att ni i Lokaltidningen Mitt i har skrivit om detta. Det är mycket möjligt att det gjort att de berörda kommer fundera lite grand när media uppmärksammat det.

Yvonne Wessman kommer att ställa frågor om varför kommunen inte upphandlat sina krogbesök, något som enligt en expert bryter mot kommunens regler

Fakta

Revisorerna arbetar opolitiskt

Revisorerna är förtroendevald men ska arbeta opolitiskt. De ska objektivt bedöma kommunens verksamhet och då följa god revisionssed.

I Nacka kommun finns åtta revisorer, Yvonne Wessman är vice ordförande för revisorerna.