Kommunstyrelse anmäls till JO

ÖSTERÅKER En privatperson i Åkersberga som velat få svar på hur det går till när politiska sekreterare tillsätts i Österåker har anmält kommu­nen till justitie­ombuds­mannen, JO. Detta då ett halvår gått och varken kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjö­man (M) eller någon annan i kommunstyrelsen svarat, enligt anmälan.

Åkersbergabon vill nu att JO utreder om kommunledningens ageran­- de överensstämmer med svensk lag.