Slottspark, bygge och skyfall – detta beslutade politikerna om

Kommunstyrelsen september 2019 Tyresö
Tre av fjorton punkter på tisdagskvällens dagordning.
I veckan samlades kommunstyrelsen för andra gången efter sommaruppehållet.
Här är tre frågor som politikerna tog ställning till.

En halv miljon i bidrag för slottsparken

Tyresö kommun ska ge 500 000 kronor till Nordiska museet för underhåll av Tyresö slottspark. Pengarna ska gå till toaletterna och till plantering av träd.

Nordiska museet ville ha 580 000 kronor, men kommunen sätter liksom förra året gränsen vid 500 000 kronor.

”Slottsområdet är ett viktigt rekreationsområde för kommuninvånarna. Det är glädjande att notera att museet satsar för att öka områdets attraktivitet”, står det i tjänsteskrivelsen där det poängteras att kommunen gärna ser fler aktiviteter i området.

Ny chans att tycka till om Brevikshalvön

En detaljplan för Brevikshalvön ställs ut på granskning igen. Det är detaljplanen Tegelbruket etapp 11 där till exempel utbyggnad av vägar, vatten och avlopp ingår.

Under maj och juni ställdes planen ut för granskning. Men den innehöll ett kartfel, som ska ha berott på ett tekniskt fel när en pdf skapades, och därför ska detaljplanen skickas på granskning igen.

Regn i Stockholm den 13 juni. Störtskur, sommarregn.

Tyresö ska bli rustat för skyfall

Vad händer vid ett skyfall? Kommunen ska göra en skyfallsutredning. ”Det framtida klimatet kommer att innebära en högre frekvens av kraftiga skyfall, ökade flöden i sjöar och vattendrag samt stigande havsnivåer”, skriver Marie Åkesdotter (MP) som står bakom förslaget.

Målet är att skaffa sig mer kunskap om vattenflöden, flödesvägar och risken för översvämningar för att minska sårbarheten, undvika skador och störningar. En modell ska enligt förslaget tas fram som är tänkt att användas exempelvis när nya bostäder planeras.


Här hittar du mötets dagordning och handlingar.