LÄS ÄVEN
Politikerna fick inget veta om attentatplaner