Kommunstyrelsen sa ja till gemensam bostadskö

VÄRMDÖ Nu har kommunstyrelsen sagt ja till avtalsförslaget som ska ligga till grund för sammanslagningen av Värmdö och Storstockholms bostadsköer. En speciell Värmdö­kö ska finnas kvar under en övergångstid på fem år. Till en början ska 75 procent av lägenheterna i kommunen förmedlas till den lokala kön.

Den 23 oktober tar kommunfullmäktige det slutgiltiga beslutet om sammanslagningen.