Kompiskontrakt ska lösa bostadsbristen för Värmdös unga

Nu ska det bli fritt fram för kompisar att dela hyreskontrakt.
Nu ska det bli fritt fram för kompisar att dela hyreskontrakt.
Två kompisar som delar på ett hyreskontrakt. Det ska bli en av lösningarna på att snabbare hitta bostäder till unga i Värmdö.

Att alla partier yrkar bifall till en S-motion är i det närmaste unikt. Men under onsdagens kommunfullmäktigemöte hände det.

Då beslutades att införa kompiskontrakt i Värmdö, som gör det möjligt för unga mellan 18 och 30 år att tillsammans stå på ett hyreskontrakt hos Värmdöbostäder.

– Det här är ett sätt att erbjuda fler unga möjlighet att få en bostad, vilket är en av våra största samhällsutmaningar. Kompiskontrakt har provats på andra ställen så vi vet att det fungerar, säger Mikael Lindström (S), oppositionsråd.

Socialdemokraterna har lånat idén från Botkyrka, där den redan genomförts som KompisBo. Nu ska fullmäktige rekommendera VärmdöBostäders styrelse att införa systemet så snart det är möjligt.

I kontraktet ingår att var och en av de boende får ett eget rum och en del av gemensamma utrymmen. Kontraktet gäller i max fyra år och de boende avsäger sig besittningsrätten.