Komplicerade sprängningar på Katarinavägen

Så här såg det ut när det sprängdes i vintras.
Så här såg det ut när det sprängdes i vintras.
Nu ska etapp två av sprängningarna på Katarinavägen dra i gång.
– Det är ett komplicerat arbete och man ska spränga väldigt nära tunnelbanan, säger Vilhelm Lindevall, kommunikatör i Slussenprojektet.

Etapp ett avslutades i mars. Nu är det snart dags för sprängningar på Katarinavägen igen.

Den här gången går man närmre tunnelbanan än tidigare och arbetar därför med små sprängsalvor.

– Det är ett komplicerat arbete och det är tunnelbanan som avgör hur mycket det får vibrera, säger kommunikatören Vilhelm Lindevall vid Slussenprojektet.

Avspärrningarna kommer att gå till på samma sätt som vid förra etappen. Inför varje sprängsalva spärras gång- och cykelbroarna på Katarinavägen av i fem till tio minuter. Även entréerna till McDonalds och Katarinavägen 5 och 7 spärras av.

Sprängningarna börjar i augusti och kommer att äga rum på veckodagarna hela vägen in i oktober. Klockan 10 och 14 är ordinarie sprängtider med reservtid 17 om det skulle behövas.

Från början skulle den här sprängningsetappen ha dragit i gång redan i juni, men av flera anledningar har man fått tänka om. Ett av skälen är att det tagit betydligt längre tid än beräknat att få loss de granitplattorna som ramar in det högra av de två valven i Katarinaberget.

Den tredje och sista etappen av sprängningsarbeten vid Katarinavägen påbörjas efter årsskiftet och pågår till och med februari. Målet är att öppna vägen för bil- och busstrafik igen vid mitten av 2019, då även den nya huvudbron är på plats.

En bit från Katarinavägen, på Stadsgårdskajen, byggs en temporär bussterminal som ska ersätta den befintliga till dess att nya Slussen är färdig. För att få plats med bussarna breddas Stadsgårdskajen något. Slussenprojektet var dock tvungna att stänga av gångvägen akut i slutet av juli.

– När man spontade blev det en sättning som gjorde att asfalten sprack, berättar Vilhelm Lindevall.

En vecka senare var sprickan lagad.