Komplikationer gav sent svar

LÖVSTA SKJUTBANA Järfälla kommun har nu svarat JO om varför ett besked om bygglov för Bromma jaktskytteklubb har dröjt.

En anledning var att marken som skjutbanan ligger på ägs av Stockholm stad. En annan att beslutet skulle få stor påverkan på jaktskytteklubbens verksamhet.

Bromma jaktskytteklubb har anmält Järfälla kommun till JO med anledning av att handläggningen av klubbens ansökan om bygglov på skjutbanan drog ut på tiden.

JO meddelar sitt beslut senare.