Komvux får konkurrens

Komvuxeleverna Cassia Karlsson och Magdalena Adéen tycker att det vore synd om komvux i Gustavsberg försvann.
Komvuxeleverna Cassia Karlsson och Magdalena Adéen tycker att det vore synd om komvux i Gustavsberg försvann.
Komvux i Värmdö ska konkurrensutsättas.

Men beslutet fattades utan att följderna utretts och utbildningspolitikerna informerades aldrig om vad som pågick.

Den 1 mars skrev kommundirektör Stellan Folkesson på ett avtal där Värmdö tillsammans med sju andra kommuner ska ingå i en nybildad komvuxregion.

Redan i vår ska vuxna elever i Värmdö kunna välja om de till höstterminen ska studera på Centrum för arbete och studier (CAS) i Gustavsberg eller vid något av de 24 upphandlade utbildningsföretagen, de flesta i Stockholm eller Nacka.

Komvux, som är en stor del av CAS, brukar ha mellan 500 och 600 elever inskrivna varje termin. Magdalena Adéen och Cassia Karlsson, som läser olika gymnasieämnen, tycker att det är bra att man får mer att välja på och att man nu slipper be om dispens för att läsa ämnen som inte finns på hemmaplan.

Samtidigt är de oroliga för att CAS undervisning ska konkurreras ut och tvingas till nedläggning.

– Det här är en jättebra skola med engagerade och hjälpsamma lärare, men jag tror ändå att de större anordnarna vinner när eleverna ser att de kan läsa allt på ett och samma ställe, säger Cassia Karlsson.

Matematikläraren Mats Lettstrand hyser samma farhågor som Cassia och Magdalena och han oroar sig för hur vissa elevgrupper ska klara omställningen.

– Vi har fått fler elever med nästan obefintlig studievana med väldigt liten studiemotivation. Är man inte motiverad är det viktigt att få gå i en liten skola nära hemmet, säger han.

Mats Lettstrand påpekar också att CAS är värdefullt för många unga utan jobb, eftersom det blivit en uppskattad mötesplats för dem där de kan träffas och byta erfarenheter.

Bland Värmdös utbildningspolitiker finns en stor ilska över hur beslutet fattats, till och med politiker från koalitionspartierna är upprörda. Utbildningspolitikerna hade nämligen bestämt att man först skulle utreda vilka följder en konkurrensutsättning skulle få.

Men innan en utredning ens var beställd var beslutet fattat.

Kommunstyrelsens ordförande, Lars-Erik Alversjö (M), tycker att det är fel att den nya komvuxregionen hamnade på utbildningspolitikernas bord från första början.

– Det här är en typisk tjänstemannafråga. Jag och kommundirektören bestämde att vi skulle göra det här för att få ordning och reda. Elever från Värmdö läste på skolor som vi inte har något avtal med.

Enligt Lars-Erik Alversjö är det nu upp till utbildningspolitikerna att till exempel bestämma hur små grupper CAS ska ha i framtiden.

– Det däremot är en typisk fråga för politiker, säger han.

CAS rektor, Leif Östfeldt, tycker att det är svårt att sia om vilka konsekvenser beslutet kan få.

– En fördel är ju att eleverna får tillgång till fler anordnare. Men en nackdel är att vi kanske inte kan erbjuda alla kurser om elevunderlaget minskar. Det finns ju ett antal elever som känner en trygghet i att läsa på hemmaplan, säger han.

Jag tror ändå att de större anordnarna vinner.Cassia Karlsson elev

Fakta

Totalt 25 utbildningsföretag

Sedan tidigare har tio kommuner, bland annat Stockholms stad, gått samman i en komvuxregion där utbildningsföretag handlats upp. Deras avtal började gälla 1 juli 2011.

I den region som Värmdö nu gått med i ingår Botkyrka, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nykvarn, Salem och Södertälje. Nacka och Tyresö tackade nej.

Inför höst­terminen kan komvuxelever i de åtta kommunerna välja ­mellan 24 upphandlade utbildningsföretag och CAS i Gustavsberg.

Tanken är att de två regionerna och eventuellt fler kommuner ska ingå i en gemensam vuxenutbildningsregion till 2014.