Konkurrensen om eleverna hårdnar

Bara i höst har två nya friskolor startat i Järva.

Och nu ökar konkurrensen om stadsdelarnas elever.

Fryshusets Grundskola Västra öppnade i augusti i Kunskapsskolans gamla lokaler. Från början var det tänkt att starta med fyra klasser i årskurs 7 och 8. Men när terminen drog igång var det i stället tre klasser med sammanlagt 45 elever.

– Vi hade hoppats fylla­ en klass till men vi kom igång sent på våren med vår marknadsföring. Många visste inte om att vi skulle starta, så vi är ändå nöjda. Vi är övertygande om att det blir minst en fördubbling till nästa år, säger rektorn Vesna Prekopic.

Skolan riktar sig till ungdomar i Järvaområdet. Man lockar bland annat med att eleverna får välja fotboll, basket eller dans att satsa extra på. Eleverna kommer från båda norra och södra Järvaområdet.

Internationella Engelska skolan har ett 20-tal skolor i Sverige varav den i Kista öppnade den 19 augusti. I lokalerna på Isafjordsgatan började minst 540 elever i årskurs 4–8 i 18 klasser.

Barn från Rinkeby-Kista är överrepresenterade i Internationella Engelska skolans skolor i Stockholm, enligt tidningen Dagens Samhälle. Därför var det naturligt för företaget att öppna en skola här. Det märks att det finns en överetablering av skolor­ i området. Det säger­ Rinkebyskolans rektor Carina­ Rennermalm.

– Söktrycket till årskurs 7 minskade i år. Samtidigt får vi tillbaka många återvändande elever i årskurs 8 och 9, säger hon.

Sammantaget minskar inte elevantalet på Rinkeby­skolan. Men rörligheten försämrar möjligheten att driva­ bra undervisning.

– Det är olyckligt när barn inte har en sammanhållen skolgång. Vi vill kunna sätta­ in insatser till behövande elever redan i sjuan. Ju senare de kommer till oss desto mer måste vi intensifiera insatserna för att de ska nå målen, säger hon.

Per Wadman, rektor på Kista grundskola, är av samma åsikt.

– Vi har många sökande men verksamheten rycks sönder när elever flyttar runt mycket, säger han.

Även på Hjulsta grundskola och Husbygårdsskolan­ säger rektorerna att söktrycket har varit bra till hösten. Flera av Järvaområdets kommunala grundskolor visar låga resultat.

I själva verket blir siffrorna missvisande eftersom en stor andel av eleverna bott kort tid i Sverige, anser flera rektorer.

– Det finns en bild av att resultaten är dåliga i vårt område. Men på senare tid har vår skola levererat resultat som är lika bra som innerstadsskolor. Den typen av rykten ger oss en ständig uppförsbacke, säger Per Wadman.

Fakta

Så många elever pendlar

Källa: Stockholms stad