Konst ska få upp patienter ur sängen

Mitt i naturen, av konstnären Björn Larsson
Mitt i naturen, av konstnären Björn Larsson
Keramikträd, av konstnären Maria Boij
Keramikträd, av konstnären Maria Boij
Figuriner, av konstnären Maria Boij
Figuriner, av konstnären Maria Boij
Fönstermusik, av konstnären Henrik Jonsson
Fönstermusik, av konstnären Henrik Jonsson
Mari Andersson, chefssjuksköterska
Mari Andersson, chefssjuksköterska
Konst som stimulerar till samtal.
Konst som lockar upp patienter ur sängen.
Två geriatrikavdelningar på Nacka sjukhus tar ett annorlunda grepp, för patienternas bästa.

I veckan invigdes en konstinstallation på två geriatrikavdelningar på Nacka sjukhus.

Nio konstnärer har bidragit med verk.

Mari Andersson, chefssjuksköterska på en av avdelningarna, är den som väckt idén. Mari Andersson vill visa att konst är viktig i offentlig miljö.

– Kan man göra en konstvandring lockar det mer än en helvit korridor. Man behöver något att locka med, säger Mari Andersson.

Fick idén på annat sjukhus

Mari Andersson fick idén när hon jobbade på Sabbatsbergs sjukhus. Då jobbade hon på en ortopedavdelning, där det var viktigt att locka upp patienterna ur sängarna för att få dem att träna på att gå.

Till varje konstverk som nu finns att beskåda på de två avdelningarna på Nacka sjukhus finns en folder där konstverket beskrivs och där det även finns några frågor som betraktaren kan svara på, frågor som anspelar på konstverket.

Mari Andersson nämner som exempel att om djur finns avbildade på en tavla kan en fråga i foldern vara om betraktaren kan komma på talesätt som handlar om djur, som listig som en räv.

– På det sättet blir konsten en del av behandlingen, säger Mari Andersson.

Forskare följer resultatet

Konstinstallationen på Nacka sjukhus ska följas av forskare som ska ta reda på vilka effekter konsten har på patienterna.

– Jag hoppas det blir ett koncept för landstingets kulturförvaltning, att de kan ha det som en metod, att de använder konst i vården, säger Mari Andersson.

”Unikt” projekt

Kristina Bergquist Selder, projektledare på landstingets kulturförvaltning säger att för sjukvården i Stockholmsområdet är konstinstallationen på Nacka sjukhus ett ”unikt” projekt, det förekommer inga liknande installationer på några andra av landstingets vårdinrättningar, där patienter, personal och anhöriga bjuds in att aktivt prata om konst.

Det konstprojekt Mari Andersson bedrev på Sabbatsbergs sjukhus bedrevs med tillfälligt inlånad konst.

Att Nacka sjukhus fått installationen motiverar Kristina Bergquist Selder med att hon tycker att Nackaprojektet är ”angeläget”.

Patienterna, totalt kan 35 patienter bo på de två avdelningarna, bor ungefär en vecka i taget på någon av avdelningarna.

Konstverken på Nacka sjukhus har kostat landstinget 700 000 kronor.