Konsten intar Skärholmstorget

Så här såg det ut när verket uppfördes i Göteborg 2015.
Så här såg det ut när verket uppfördes i Göteborg 2015.
På fredag intar konsten Skärholmens torg. Temat är den arbetande kroppen. På plats är dansare från Moderna dansteatern.

Arbetets monument heter verket, av den rumänska konstnären Alexandra Pirici. Hon har intervjuat industriarbetare ur olika generationer om de rörelser de gjort under sina yrkesliv. Sedan har hon skapat ett verk, där dansare gestaltar dessa rörelsemönster, från tidigt 1970-tal fram till idag.

På plats för att uppföra det rörliga konstverket är Moderna dansteatern. De finns på Skärholmens torg på fredag klockan 12–14.

Tanken är att synliggöra och minnas det kroppsarbete som gjorde den moderna samhällsutvecklingen möjlig. Samtidigt speglar det skiftet som innebär att allt mer arbete lyfts från fabriksgolvet, genom automatiseringen.

Konstverket uppförs på fem platser i Stockholm men blir inte exakt detsamma. Platsen påverkar det.

Fakta

Här sätts verket upp

Torsdag: St Eriksplan kl 17–20.

Fredag: Skärholmens torg kl 12–14. Norrmalmstorg kl 17–19.

Lördag: Jan Stenbäcks torg i Kista kl 12–14. Medborgarplatsen på Södermalm, kl 17–19.

Källa: Statens konstråd