ANNONS

Så kan konsten bli synlig i hela Huddinge

Skribenterna vill ha mer konst till hela Huddinge. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.
Skribenterna vill ha mer konst till hela Huddinge. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.
Invånarnas möjligheter att ta del av professionell konst skiljer sig mycket åt i Sverige. Det visar Årets konstkommuner 2017, en granskning av Konstnärernas riksorganisation (KR).
ANNONS

Över hälften av landets kommuner (54 procent) svarar ”ja” eller ”delvis” på frågan om de tillämpar enprocentsregeln för konstnärliga gestaltningar, en regel som ger nya konstverk när det byggs fastigheter och infrastruktur i offentliga miljöer.

Här har Huddinge fortfarande en utmaning. Oavsett kommun bör vi som invånare få likvärdig och god tillgång till konst.

Därför är det framsynt att kommunen nu utvecklar ett förslag för att införa enprocentsregel.

Här borde Huddinge passa på och inspireras av Göteborg som när beslutet om enprocentsregeln togs 2013 även såg till att ansvaret för konstnärligt gestaltade livsmiljöer delas mellan privata exploatörer och allmännyttiga bolag.

Den enskildes kulturella välfärd ska vara ett av tre mål för den offentliga verksamheten.

Genom att skriva in enprocentsregeln i markanvisningar och exploateringsavtal får kommunen en mekanism som år för år säkerställer att alla nya offentliga rum berikas med konstnärliga kvaliteter.

Den enskildes kulturella välfärd ska vara ett av tre mål för den offentliga verksamheten.

Trots det har enbart två av tio av landets kommuner en utarbetad strategi för att skapa en samhällsutveckling som genomsyras av kultur. Huddinge svarar ”delvis” på frågan om det finns en sådan strategi.

Gun Lindblad, Talesperson KR i Huddinge. Jon Brunberg, en av två ordförande för KR i Stockholms län. Katarina Jönsson Norling, Riksordförande för KR.

ANNONS

Granskningen synliggör utmaningar men också stora utvecklingsmöjligheter. För att underlätta har vi samlat goda exempel och tagit fram tips och checklistor i manualen ”Så kan kommunen kvalitetssäkra sin konstpolitik”.

Vi föreslår att kulturförvaltningen i Huddinge tar avstamp i den för att utveckla arbetet med bild- och formkonsten och att partier och politiker använder den inför valet 2018. Då kan Huddinge bli en ännu intressantare kommun att både bo och verka i, och besöka.

Gun Lindblad, Talesperson KR i Huddinge. Jon Brunberg, en av två ordförande för KR i Stockholms län. Katarina Jönsson Norling, Riksordförande för KR.