ANNONS

Konstgjorda öar ska ta bort tungmetaller

Nu ska föroreningarna bort från Stora Värtan. Vattnet kommer att renas med konstgjorda öar.

Anläggningen blir landets största i sitt slag.
ANNONS

Kommunen fortsätter sin satsning på flytande våtmarker för att rena Täbys sjöar. Den här gången är det Stora Värtans tur, berättar Andreas Jacobs, dagvattenansvarig på Täby kommun.

– Det blir den största anläggningen i sitt slag i hela landet, säger han.

Den totala storleken blir ungefär som en och en halv fotbollsplan och konstruktionen utgörs av en skärmbassäng. I bassängen finns öar av plast där man placerar blommande våtmarksväxter.

– Det blir färgglatt och vackert, säger Andreas Jacobs.

Under växterna bildas rötter som suger upp näringsämnen som annars leder till övergödning. Ungefär 500 kilo kväve och 200 kilo fosfor ska bort. Dessutom skapas en hög koncentration av mikroorganismer som bryter ner de oönskade ämnena.

Anläggningen tar även hand om stora mängder tungmetaller.

Det nya ”reningsverket” byggs strax söder om Viggbyholms båthamn. Där finns nämligen en bergtunnel där det strömmar ut dagvatten, till exempel regn och smält snö.

Problemet är att dagvattnet är mycket smutsigt. Tungmetaller från trafiken, näringsämnen från trädgårdsodlingar och hundbajs rinner rakt ut i Stora Värtan.

Enligt länsstyrelsen är sjöns ekologiska status mycket dålig. Det finns förhöjda halter av metaller, och bottendjurens sammansättning tyder på att något inte står rätt till. Förhoppningen är nu att det ska bli ändring på det.

ANNONS

I mitten av september kommer anläggningen att vara på plats. Kostnaden ligger på knappt tre miljoner kronor där nästan en tredjedel finansieras med statsbidrag.

Kommunen hoppas också på Täbybornas hjälp. Bland annat ska de vara sparsamma med trädgårdsgödsling och undvika att tvätta bilen ute på gatan.

Sedan tidigare finns en liknande men mindre anläggning vid Rönningesjön.