konstgräs endast i Vårberg

Bredäng Det blir troligen inget konstgräs på Bredängs IP:s elvamannaplan. Frågan togs upp i ett medborgarförslag i våras. Enligt idrottsförvaltningen finns inga planer på att byta ut gruset mot gräs.

Inte heller på Sätra IP är det aktuellt att byta ut elva­mannaplanens grus mot gräs.

När Vårbergs IP rustas upp, vilket ska ske inom de närmaste åren, planeras dock att både sjumanna­planen och elvamanna­planen får konstgräs.