Konstgräsplan byggs på Årsta IP

ÅRSTA Årsta ska få en konstgräsplan. Det beslutade idrottsnämnden vid sitt senaste möte. Konstgräsetska anläggas på nuvarande naturgräsplan på Årsta IP.

En konstgräsplan ska också anläggas vid Kaknäs BP och kostnaden för de båda planerna beräknas till 16 miljoner kronor. Fastighetskontoret kommer att upplåta mark för den klubbhusbyggnad som Hammarby IF vill uppföra.