Konstgräsplaner synas – spridningen av mikroplaster ska stoppas

Stefan Cårebo, driftschef Solna stad
Stefan Cårebo ansvarar för driften av fotbollsplanerna – han och kollegorna får nu nya rutiner att förhåll sig till.
Konstgräs har funnits som underlag på fotbollsplaner i Solna i decennier. Först nu tar kommunen krafttag för att stoppa spridningen av mikroplaster från planerna. Mitt i hängde med på den första inspektionen.

På Skytteholms IP spelas det dagligen fotboll på fyra konstgräsplaner. Trots att planerna har många år på nacken är det först nu som miljö- och hälsoskyddsnämnden väljer att göra tillsyn på dessa och övriga konstgräsplaner i Solna. Planerna har nämligen klassats som miljöfarlig verksamhet och ska framöver inspekteras precis som andra sådana verksamheter.

– Tillsynen är en väldigt viktig miljöinsats, särskilt för att inte mikroplast ska spridas till våra sjöar och vattendrag. Genom tillsynen kan vi bidra till att idrotten i Solna blir ännu mer miljövänlig, säger miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Victoria Johansson (MP).

Gummi från bildäck

Mitt i följde i veckan med miljöinspektörerna Magnus Johansson och Jenny Bäck på den första konstgräsinspektionen på Skytteholms IP. De flesta av deras frågor till driftschef och planskötare Stefan Cårebo handlade om gummigranulat. Små gummikulor från gamla bildäck används som ifyllnadsmaterial för att göra ytan spelduglig och på varje plan ligger runt 45 ton utspritt. Granulat klassas som mikroplast och det finns risk att materialet sprids ut i naturen när det fastnar på skor och träningskläder eller rinner ut i brunnar med dagvattnet.

Miljöskyddsinspektörerna vill få reda på hur planerna sköts, hur granulaten tas om hand och vad som görs för att de små kulorna ska stanna kvar på planerna.

Stefan Cårebo, driftschef Solna stad

Driftschef Stefan Cårebo har förklarat rutinerna för planskötsel för kommunens miljöinspektörer, som nu ska komma med förslag på förbättringar och åtgärder.

Om de yngre spelarna ser att deras idoler borstar av skorna så kommer de också att göra det.

Stefan Cårebo

Skytteholms IP, Solna

Skytteholms IP har fyra konstgräsplaner, där det nu har genomförts inspektion.

Konstgräs, Skytteholms IP, Solna

Fotbollsspelarna kommer framöver att få vänja sig vid att borsta av sig gummikulorna när de har varit på konstgräs och spelat.

En plan kan behöva fyllas på med flera ton nytt granulat varje år, men på Skytteholms IP återvinns allt granulat och ingen påfyllning behöver göras. En gång i veckan sopas granulatet tillbaka in på planerna och det finns filter i dagvattenbrunnar som ska fånga upp gummikulorna. Efter att miljöinspektörerna synat Skytteholm kan fler åtgärder vara på gång för att minska spridningen.

Klart är redan att borstar ska sättas upp vid varje plan där man vill få spelarna att borsta av sig efter träning och matcher. I Kalmar drog ett projekt i gång tidigare i år för att minska konstgräsets miljöpåverkan och Kalmar kommun har tagit hjälp av flera elitspelare som uppmanar till att borsta av sig när man har spelat på en konstgräsplan.

Även i Solna hoppas man på draghjälp av seniorspelare och lokala stjärnor.

– Om de yngre spelarna ser att deras idoler borstar av skorna så kommer de också att göra det, säger Stefan Cårebo.

– Spelare och ledare måste vara en del av det här och hjälpa till, säger Victoria Johansson.

AIK får konstgräs inne på Friends Arena