Konstnär: Bygge hotar ateljéerna i Björkhagen

STSH Protest 5116, Kristina Häll Skulptör, Konstnär, Björkhagen Fotograf Oliver Lindkvist
Skulptör Kristina Häll tänker inte ge upp kampen mot byggplanerna.
STSH Protest 5116, Kristina Häll Skulptör, Konstnär, Björkhagen Fotograf Oliver Lindkvist
Här i backen bakom huset planeras det för nya studentbostäder.
Skulptören Kristina Häll anser att konstateljéerna i Björkhagen hamnar i skuggan av 200 nya studentlägenheter. 
Skönhetsrådet har också protesterat mot att en unik kulturmiljö är hotad.

Protester mot bygget av studentlägenheter i tre huskroppar vid Simrishamnsvägen och Understensvägen i Björkhagen har gjort att planerna justerats efter samrådet för två år sedan.Husen kapades på ritbordet med en våning på höjden för att bättre passa in.

Skulptören Kristina Häll tycker inte att det räcker. Hon är också fortfarande skeptisk till stadsbyggnadskontorets uppgifter att de nya husen ”skuggar befintlig bebyggelse endast marginellt under den ljusa halvan av året”.

– Det är något skumt med de där solstudierna som har gjorts. Solen går som den går, men oavsett väder har vi dagsljus. Sätter man upp en vägg blockerar man ju ljuset till ateljéerna.

Kristina Häll flyttade in i sin kombinerade konstnärsateljé och bostad för tolv år sedan och hade då stått i ateljékö i många år. Från ateljéerna som ligger på husets baksida, där ljuset kan flöda fritt in genom stora fönster, tar hon bara spiraltrappan upp till lägenheten.

Stadsbyggnadskontoret skriver i planhandlingar att förändringar i området måste ske varsamt och med hänsyn till att lamellhuset med konstnärsateljéer i sutteränvåningen är särskilt kulturhistoriskt intressant.

– Byggnaden kommer att påverka vårt ljusinsläpp för husen är höga och ligger nära, säger Kristina Häll.

Det är ont om konstnärsateljéer i Stockholm. Och dessa är unika i sitt slag, påpekar Kristina Häll.

Skönhetsrådet anser också att det ur kulturmiljöaspekt är det viktigt att bevara ateljéerna.

– Det är en förhållandevis unik sak och för den blandade staden är det värdefullt att behålla dem, säger Henrik Nerlund, kanslichef och sekreterare i Skönhetsrådet, stadens rådgivande organ i kultur- och stadsmiljöfrågor.

Under december har de omarbetade byggplanerna varit utställda för allmänhetens granskande blickar igen. Tjänstemännen ska nu åter gå igenom inkomna synpunkter innan stadsbyggnadsnämnden tar ställning till förslaget på detaljplan i början av nästa år.

Kristina Häll har inte gett upp utan tänker överklaga ifall stadsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen.

Skönhetsrådet tycker också att politikerna borde lyssna mer på kritiken.

–  Vi har föreslagit att man ska följa gatan med ett brutet lamellhus. Då skulle det inte behövas ett så stort intrång i naturen, huset skulle följa gatan bättre och skuggar inte konstnärsateljéerna, säger Henrik Nerlund.

Fakta

Kulturhistoriskt

Hela Björkhagen är tidstypiskt och värdefullt och både helhet och enskilda byggnader är värda att vårda, enligt Stockholms stadsmuseum. Höga punkthus placerades på höjder för att förstärka den varierade terrängen.

Bebyggelsen på Simrishamnsvägen är ett särskilt kulturhistoriskt värde. Carl-Evin Sandberg ritade på uppdrag av Svenska Bostäder området på 1940-talet. Konstnärsateljéerna ligger på baksidan av lägre lamellhus med tre våningar och putsad fasad och har hög bevarande-klassning.

Det kom in 49 yttrande och fyra namninsamlingar under samrådet 2014. Boende var bland annat oroliga för natur- och kulturmiljön, sprängningar och ljusinsläpp.

Källa: Stadsbyggnadskontoret