Konstverk av skräp ska locka till återbruk

Returpark; Sörab; Sopor; Vallentuna; Returskulpturer; Lokala konstnärer; Återvinning
Häst gjord av gamla hästskor. Konstnär: Jonas Torstensson.
Returpark; Sörab; Sopor; Vallentuna; Returskulpturer; Lokala konstnärer; Återvinning
Klänning av återbrukade elsladdar på Stockby Returpark, konstnär Linda Röjås Söderman.
Returpark; Sörab; Sopor; Vallentuna; Returskulpturer; Lokala konstnärer; Återvinning
Teresa Frykman, chef planering och kommunikation på Sörab
Stockby entré; Sörab; Returpark; Återvinning; Sopsortering; Designtävling; Vallentuna; Returskulptur
Återbrukade saker av bland annat metall och plast i Stockby av Torstensson Art & Design.
Det finns inte något som heter skräp och sopor. Avfallsbolaget Sörab vill locka fler att återvinna och återbruka. En tävling är igång där tre designers kommer att få i uppdrag att producera varsin returskulptur som ska pryda en ny returpark i Vallentuna.

”Vi måste börja leva mer hållbart och spara på jordens resurser. Därför är en av våra största utmaningar att försöka återanvända och återbruka mer”,  säger Johan Lausing, vd för avfallsbolaget Sörab som driver återvinningsstationer i en rad norrortskommuner.

Nu planerar Sörab nya anläggningar, bland annat i Vallentuna och Sundbyberg. Det byggs massor av bostäder i Stockholm vilket ställer krav på fungerande avfallshantering i människors närhet menar Teresa Frykman, chef för planering och kommunikation på Sörab.

Provisorisk returpark

– Vi letar lämpliga platser i stort sett i alla våra områden. Sen handlar det om att det är svårare i vissa kommuner att få tillgänglig mark än i andra kommuner, säger hon.

I Vallentuna tänker avfallsbolaget bygga en provisorisk returpark. Exakt var den ska ligga är inte klart. Sörab hoppas på att snabbt besked från Vallentuna kommun.

Stockby entré; Sörab; Returpark; Återvinning; Sopsortering; Designtävling; Vallentuna; Returskulptur

Återbruk av bland annat metall och plast i Stockby returpark. Design: Torstensson Art & Design.

– Vi vill komma igång så snart som möjligt. Det är hårt tryck på Hagby återvinningscentral i Täby som behöver avlastas, säger Teresa Frykman.

Returpark; Sörab; Sopor; Vallentuna; Returskulpturer; Lokala konstnärer; Återvinning

Klänning av återbrukade elsladdar på Stockby Returpark, konstnär Linda Röjås Söderman.

Som förebild för den nya returparken i Vallentuna står Stockby returpark på Lidingö som invigdes ifjol. Stockby är lika mycket en upplevelsepark som en återvinningscentral. Med hjälp av designteamet Jonas Torstensson och Linda Röjås Söderman har gammalt skräp givits nytt liv och formats till konstverk. Elsladdar har blivit en haute couture-klänning, kasserade hästskor har fogats samman till en häst och petflaskor har transformerats till pampiga ljuskronor.

Del i klimatarbetet

Returskulpturerna är en viktig del i Sörabs klimatarbete. Avfallsbolaget har även valt att ändra namnet på sina anläggningar från återvinningsstationer till returparker.

– För oss handlar retur om att det är något som någon annan kan använda, utan att man slänger det. Vi behöver ändra vårt beteende och bli bättre på att återbruka, säger Teresa Frykman.

Enligt Sörabs nya tänk finns det inget som heter skräp och sopor. Avfall bör betraktas som resurser. I Stockby möts besökarna av en tydlig bemannad entré med returskulpturerna i fokus. De tillfrågas först om de har något att skänka till återbruk. Personalen tar även hand om farligt avfall och elavfall, innan  besökarna släpps vidare ut till containrar för övrigt material.

Returpark; Sörab; Sopor; Vallentuna; Returskulpturer; Lokala konstnärer; Återvinning

Teresa Frykman, planerings- och kommunikationschef på Sörab.

– När vi djupintervjuat folk i Stockby har det visat sig att konstverken inspirerat dem till att lämna in ett renare material och ökat deras vilja att återanvända saker, säger Teresa Frykman.

Konsten kommer att vara en viktig del även i den nya returparken i Vallentuna. Sörab har utlyst en tävling där konstnärer och designers med lokalanknytning bjudits in att komma med förslag på skulpturer gjorda av skräp. 13 intresseanmälningar har kommit in. En jury utvärderar just nu bidragen och kommer att ge tre personer i uppdrag att skissa på två varianter av returskulpturer.

Hemliga konstnärer

– Vinnarna kommer att utses runt midsommar och få i uppdrag att producera tre skulpturer åt oss, säger Teresa Frykman.

Vilka de tävlande är vill hon inte avslöja.

– Jag kan säga att det är en väldigt stor spridning på det vi har fått in. Det är gamla och unga och olika materialval, spännande saker, säger Teresa Frykman.

Fakta

Sörab i korthet

  • Sörab är ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Stockholm, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.
  • Uppdraget är att på ett miljöriktigt och rationellt sätt ta hand om det hushållsavfall som uppkommer i samtliga ägarkommuner förutom Stockholm.
  • Av de drygt 70 000 ton avfall som Sörab samlar in på sina sex återvinningscentraler går merparten till materialåtervinning eller energiåtervinning.
  • Allt mer lämnas till återbruk och endast ett par procent av allt avfall som kommer in deponeras.
  • För boende i någon av ägarkommunerna är det gratis att lämna in sitt avfall.
Källa: sorab.se