Konstverk var kopior

Solna I Lokaltidningen Mitt i Solna den 24 december står att konstverk av bland annat Elsa Beskow riskerar att slängas i kommunens utrangering av konst.

Men verken av Elsa Beskow är inte originalkonstverk utan massproducerade färgtryck utan som saknar både numrering och signering.