Här är nya konstverket som ska pryda Gröndals strand

Så här ska Gröndals nya konstverk se ut.
Så här ska Gröndals nya konstverk se ut.
En tron i brons ska framöver pryda Gröndal Strand.
Den nya skulpturen invigs på onsdag 22 maj.

Det nya bostadsområdet Gröndals Strand kommer från och med onsdag 22 maj att prydas av ett nytt konstverk. Då invigs bronsskulpturen Tron som skapats av konstnären Ellen Ehk Åkesson.

Tronen, som kommer att ligga vid strandpromenaden längs Mälaren, består av stänger, klädda med bronsmoduler, patinerade i gröna toner.

Inspirerad av naturen

Konstnären Ellen Ehk Åkesson inspireras av naturen i sina verk. Hon är utbildad inom keramik vid HDK i Göteborg och Capellagården på Öland och har bland annat haft utställningar i Paris, Bryssel och Stockholm.

I skapandet av Gröndals nya konstverk har hon utgått från att ordet ”tron” är mångtydigt och endera kan syfta på en praktfull stol eller en uppfattning och religiös övertygelse.