ANNONS

Konsultnotan har fördubblats på tio år

Kommunens förvaltningar lägger betydligt mer skattepengar på konsulter i dag jämfört med för tio år sedan.

I fjol kostade konsulterna 80 miljoner kronor.
ANNONS

Det handlar om sammanlagt över 500 miljoner kronor som kommunen lagt ut på konsultkostnader under tio år, visar Lokaltidningen Mitt i:s genomgång.

2003 var kostnaderna betydligt lägre. Kommunens fem förvaltningar lade då ut hälften av vad de lägger ut i dag på konsulter.

Barn- och utbildningsförvaltningen står för den största ökningen på senare år. Mellan 2010 och 2013 har kostnaderna gått från 8 till över 14 miljoner kronor.

– Vi har några större poster som kostar mer. Tolkar är en sådan kostnad, det kan handla om att man i bland behöver tolk under föräldrasamtal och har vi inte personal som kan språket så tar vi in en tolk, säger Conny Steinmo, biträdande utbildningschef.

Kostnaderna ligger utspridda inom olika områden, men en kostnad som ökat är konsulthjälp för att rekrytera chefer.

– Vi har en ny strategi för att rekrytera chefer med hjälp av så kallade rekryteringskonsulter. En del konsultkostnader går också till utbildning av personal, säger Conny Steinmo.

Har ni fått bättre chefer anser du?

– Det tycker jag, de nya cheferna kommer med nya kompetenser, det känns säkrare för oss när vi vet vad vi får, säger Conny Steinmo.

Social- och äldreomsorgsförvaltningen har de senaste åren haft kostnader på mellan sex och nio miljoner kronor till konsulter.

ANNONS

En stor del av dessa kostnader handlar om personal.

– Vi har omkring 300 socialsekreterare och en stor del av pengarna går till de som är inhyrda som konsulter. Vi vill egentligen inte ha dessa kostnader och det skulle vara bättre om vi kunde anställa fler på fasta tjänster, säger förvaltningschefen Britt-Marie Karlén.

Den förvaltning som lägger ut mest är kommunstyrelseförvaltningen. I fjol betalade man ut cirka 35 miljoner kronor på konsulter. Det är tidens utveckling, där it är den stora kostnadsdelen, menar kommundirektören Vesna Jovic.

– Det är pengar som satsas för att möjliggöra för hela kommunen att arbeta bättre. Våra invånare förväntar sig att vi är med och driver den digitala utvecklingen framåt.

Fakta

Så har kostnaderna ökat

ANNONS