Konsumenternas vägledning för dyr

ÖSTERMALM Konsumentvägledningen på Östermalm är hotad. Sedan 2007 kan invånarna i Östermalm ringa och få vägledning. Men nu anser förvaltningen att tjänsten är för dyr och att befolkningen i Östermalm ”i stor utsträckning klarar att själva ta reda på det man behöver.”

Tjänsten kostar 300 000 kronor per år och tar emot cirka 1000 samtal årligen, vilket ger en kostnad på 300 kronor per samtal.

I stället för att delta i en ny upphandling om konsumentvägledningen ska andra alternativ ses över.