Kontainrarna inte fler – de blir större i stället

Invånare i Bromma och Spånga rasade mot förslaget om fler kontainrar.

Nu säger FTI, som sköter återvinningen att de satsar på större behållare istället.

För ett par veckor sedan skrev Lokaltidningen Mitt i om de många klagomålen på återvinningen i västerort. Reaktionerna lät inte vänta på sig och alla som har hört av sig säger i princip samma sak: Det behövs inte fler kontainrar. Problemet är att de inte töms tillräckligt ofta.

Det finns även Brommabor som hört av sig om säkerhetsaspekten av att klämma in fler kontainrar.

Flera som har hört av sig har också varit kritiska till Centerns förslag om nya platser för återvinningskontainrar eftersom de anser att det finns för lite plats och återvinningen då innebär en fara för cyklister och fotgängare.

– Vi kan inte tänka på miljön på bekostnad av oskyddade människors liv och hälsa, säger en Brommabo.

Enligt Annica Dahlberg, informationschef vid FTI, har man nyligen tagit fram en plan som börjar verkställas i mars. Den innebär ett 70-tal större kontainrar på återvinningsstationer i Stockholm. Bromma blir först ut på den listan. Större behållare finns redan på plats i Abrahamsberg.

– Vi har letat och hittat flera olika platser, men vi tror inte att vi får igenom bygglov någonstans. Därför har vi inte ens ansökt. Vi satsar på större kontrainrar där klagomålen har varit som flest istället, säger hon.

Annica Dahlberg säger också att behållarna töms betydligt oftare numera. Men om de kommer för ofta medför det onödig miljöpåverkan i form av avgaser från lastbilarna.

– På vissa ställen tömmer vi faktiskt dagligen, men det gäller att hitta en balans där vi tömmer precis innan kontainrarna är fulla, då är vi som mest effektiva.

Helene Törnqvist (C) som har varit engagerad i återvinningsfrågan säger att hon tycker det känns tråkigt att FTI gett upp planerna på att hitta fler platser för återvinning.

– Vi tycker fortfarande att det behövs fler, exempelvis vid Brommaplan och i Nockeby, även om det såklart är bra att behållarna blir större.

Fakta

Bromma klagade mest

I Bromma ökade antalet inkomna klagomål från 184 stycken 2011 till 286 klagomål 2012.

I Spånga var samma siffra 26 respektive 68.

I Hässelby-Vällingby växte klagomålshögen från 252 stycken 2011 till 275 klagomål i fjol.

Källa: Förpackning- och tidningsinsamlingen