Brist på kontaktfamiljer i Hammarby-Skarpnäck

Som kontaktfamilj tar man hand om någon annans barn, oftast en helg i månaden.
Som kontaktfamilj tar man hand om någon annans barn, oftast en helg i månaden.
Vill du hjälpa barn och föräldrar med behov av extra stöd i vardagen?
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning söker nu personer som vill vara kontaktfamiljer till barn boende i Hammarby-Skarpnäck.

Att vara kontaktfamilj till någon annans barn innebär att man tar emot ett barn eller några syskon cirka en helg per månad.

– Man är en extrafamilj för ett barn som behöver komma bort och få miljöombyte och få extra stöd socialt, det kan även vara föräldrar som behöver avlastning för att kunna fungera bra som föräldrar, säger Kajsa Schyberg, enhetschef för familjeenheten på Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

Vilka kan få en kontaktfamilj?

– Vi utgår från barnets behov. Det kan exempelvis handla om barn som bor i en familj med ett litet socialt nätverk, oftast bara en förälder, och har behov av flera vuxna förebilder som ett komplement till föräldrarna. Alla barn har inte egen problematik. En del barn kanske upplever ett utanförskap eller har svårigheter med kompisar. Det kan också handla om att man har koncentrationssvårigheter.

Åldern på barnen varierar men det vanligaste är att de är mellan 5 och 12 år.

Hur lång tid är man kontaktfamilj?

– Det är väldigt olika utifrån barnets eller familjens behov, allt från en kortare period till flera år, säger Kajsa Schyberg.

Man behöver inte ha en egen familj för att anmäla sig både familjer och ensamstående kan vara kontaktfamiljer.

Socialtjänsten hjälper till med matchningen av familjer. De som är kontaktfamiljer får också regelbunden handledning och uppföljning.

Kontaktfamiljerna får också en viss ersättning.