Kontor byggs om till ännu fler lägenheter

Så här ska huset se ut efter ombyggnaden, enligt förslaget.
Så här ska huset se ut efter ombyggnaden, enligt förslaget.
Det gamla industrihuset i korsningen Industrigatan-Fridhemsgatan ska förvandlas till 80 lägenheter. Och fler projekt är att vänta, när fastighetsägare prioriterar bostäder framför kontor.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat att Tekniska nämndhuset kan bli lägenheter och att en kontorsfastighet i Lindhagen ska förvandlas till moderna bostäder.

Nu är ett detaljplanförslag som gäller fastigheten Bojen 3 på Industrigatan-Fridhemsgatan ute på samråd. Förslaget innebär att huset, som är avsett för industriändamål men de senaste årtiondena har fungerat som kontor, ska byggas om till 75–80 lägenheter samt lokaler för andra verksamheter.

Helena Thomann, planarkitekt på stadsbyggnadskontorets planavdelning, säger att det har kommit in en hel del förfrågningar om ombyggnationer från privata fastighetsägare de senaste åren.

– Vi har märkt av att verksamheter försvinner till förmån för fler bostäder på Kungsholmen. Men man måste se upp så att det inte blir sovstäder.

Helena Thomann tycker att det är viktigt att servicen i området kan hållas levande, trots att kontor och människor som befinner sig i området dagtid försvinner.

– Det bästa är att ha en blandning av bostäder och verksamheter. Det är därför vi försöker ha kvar lokaler för verksamheter åtminstone i bottenplan i de nya fastigheterna, säger hon.

Stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) vill också ha en variation i stadsmiljön.

– Vi tror på en blandning av bostäder, arbetsplatser­ och verksamheter i en stadsdel. Det ger ett blandat stadsliv med varierande miljöer som i förlängningen också bidrar till att minska bilberoendet och att vi skapar promenadstaden Stockholm.

Fler projekt är på gång. Bland annat ska ett planarbete för en fastighet på Igeldamsgatan-Svarvargatan påbörjas, där verksamhetslokaler ska förvandlas till 140–180 lägenheter.

En bygglovsansökan för fastigheter på Warfvinges väg i Stadshagen, där ägaren vill ersätta två rivna kontorsfastigheter med bostadshus, har också kommit in till stadsbyggnadskontoret. Stadsdelsnämnden är positiv till ett bygglov.