Kontor ska flyttas från innerstan till Husby

Nyheter Micasa fastig­heter som äger 125 vård- och omsorgsfastigheter i Stockholm flyttar sitt kontor med ett 80-tal anställda från Södermalm till Husby.

Flytten kommer att ske under hösten 2014 och är en del i Stockholms stads arbete med att utlokalisera förvaltningar över hela staden med särskilt fokus på områden som idag har mycket bostäder och därmed behöver ett tillskott av arbetsplatser.

Micasa Fastigheters styrelse fattar beslut om flytten i dag den 10 december och blir i och med det en av ett tiotal kommunala verksamheter som flyttas från innerstad till ytterstad.