Kontor och mat i stället för blåljushus

Den aktuella tomten ligger till vänster om Hornsbergs bussdepå
Den aktuella tomten ligger till vänster om Hornsbergs bussdepå
Tidigare fanns tankar på att bygga en samverkanscentral på tomten, men av det blev det inget. Nu kommer plätten intill Lindhagensgatan i stället få kontor och restauranger, enligt Stockholms stads nya planer.

Vi har tidigare berättat om planerna för den trekantiga tomten mellan Essingeleden och Lindhagensgatan. Planerna på ett spektakulärt ”blåljushus” som skulle fungera som samverkanscentral för polis och brandkår stoppades under 2015 och istället ville man få till kontor på platsen. Efter att blåljushuset lades i malpåse har exploateringskontoret nu lagt ett nytt förslag som ska upp i exploateringsnämnden i december.

Enligt förslaget ska det uppföras en 30 000 kvadratmeter stor kontorsbyggnad på den trekantsformade tomten. I nybyggets bottenvåning kommer det att finnas butiker och restauranger. Skanska ska sköta bygget som ska starta 2019. Två år senare är det tänkt att de nya hyresgästerna ska kunna flytta in.

Sedan tidigare finns planer på att tomten med SL:s gamla bussdepå på Lindhagensgatan ska bebyggas med 750 bostäder.