Kontorshus kan bli bostäder

SUNDBYBERG Det finns nu ett förslag till en ny detaljplan för nya bostäder vid Vattu­gatan-Starrbäcksgatan.

Förslaget innebär att den befintliga byggnaden, som i dag innehåller kontor, omvandlas till bostäder med möjlighet till handel och kontor i bottenvåningen.

Takvåningen ska rivas. I stället ska radhus i två våningar byggas på taket. Innergården är i dag överbyggd med ett atrium som ska rivas så att den kan utnyttjas av de boende.

Planförslaget är ute på samråd fram till och med den 23 augusti.