Min lokala hjälte

Kontorshusen i Kristineberg kan stoppas

Huvudentren centralt placerad mot Kristinebergs slottsväg
Huvudentren centralt placerad mot Kristinebergs slottsväg
Kontorsprojektet i Kristinebergs slottspark kan stoppas av säkerhetsskäl, kan Mitt i avslöja.

Husen, som mött hårda protester eftersom en rad gamla ekar växer på platsen, ligger för nära Essingeleden, enligt länsstyrelsen.

Mitt i har tidigare berättat om planerna på kontorshus i den östra delen av Kristinebergs slottspark, vid gränsen till Drottningholmsvägen och Essingeleden som under en längre tid stötts och blötts av olika myndigheter.

I juni antogs detaljplanen av kommunfullmäktige. Men det var andra gången planerna spikats. För ungefär ett år sedan beslutades de för första gången men drogs sedan tillbaka av staden.

Orsaken var flera synpunkter på säkerheten från länsstyrelsen.

Kontoren planeras nämligen väldigt nära de båda trafiklederna Essingeleden och Drottningholmsvägen. Länsstyrelsen har i en rapport slagit fast att det 25 meter breda skyddsavståndet från Essingeleden inte är tillräckligt. I stället borde avståndet vara 40 meter.

Men i det nya beslutet från staden slogs det fast att ett så stort avstånd inte vore en bra användning av marken. I stället beslutades det om kraftigare skydd på byggnaderna.

Bland annat ska husen få obrännbart material på fasader och fönster och explosionsskydd som ska klara av 100 kg massexplosivt ämne.

Men nu kan Mitt i avslöja att planerna återigen stöter på patrull från länsstyrelsen. Myndigheten, som har makt att upphäva detaljplaner de anser strider mot lagen, har bestämt sig för att utreda det nya förslaget närmare och eventuellt upphäva det. I beslutet tas återigen säkerhetsaspekterna upp.

”Det finns i den antagna detaljplanen något utökade skyddsbestämmelser men avståndet till Essingeleden är fortsatt litet”, skriver länsstyrelsen i sitt första utlåtande.

Länsstyrelsen betonar också att myndigheten redan i sina tidigare synpunkter på den nya planen förde fram ”synpunkter på att riskfrågorna inte var tillfredsställande lösta”.

En annan kontroversiell fråga, som dock inte tas upp av länsstyrelsen, är de ekar som finns på området. Att ekarna måste tas bort på grund av bygget har lett till stora protester bland närboende.