Kontraktet för Jakobsbergs gård löpte ut

BREDÄNG Turerna kring Jakobsbergs gård fortsätter. Den nedläggningshotade verksamheten fick nyligen besked om att de måste tillsätta en särskild arbetsgrupp och försöka locka till sig fler hyresgäster. Kanske skulle då gården kunna överleva.

Nu har hyreskontraktet med Stadsholmen, som ägs av Stockholms stad, löpt ut. Föreningens ekonomi är mycket ansträngd och i juni begärdes uppskov på hyran.

– Nu har vi gjort allt vi kunnat men framtiden är väldigt osäker, säger Elisabeth Ineheim som är engagerad i föreningen.

Hyresnämnden har ännu inte hunnit behandla ärendet och det är oklart när det kan bli några besked om Jakobsbergs gård.