Min lokala hjälte

Köp av byggtjänster kan ha varit olagliga

Huddinge har handlat för 26 miljoner kronor i flera år av två byggföretag utan upphandling, enligt en anmälan till Konkurrensverket.

Nu vill verket veta vad som hänt.

Flera tipsare har anmält kommunen till Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet när det gäller lagstiftningen om upphandlingar.

I en anmälan hävdar en tipsare med stöd av en transaktionslista att kommunen handlat för 26,7 miljoner kronor av två byggföretag under de senaste fyra åren, utan att följa lagen om offentlig upphandling.

I vissa fall ska det enligt anmälaren ha gjorts direktupphandlingar på ett nybyggt stall utan att kommunen kunnat redovisa vare sig annonsering eller förfrågningsunderlag.

Enligt Konkurrensverket har en ”anonym källa” gjort gällande att kommunen direktupphandlar byggentreprenader till ett av bolagen för mångmiljonbelopp för en rad byggentreprenader.

”Uppgiftslämnaren uppger att det finns en uppsjö av byggentreprenader som inte föregåtts av ett annonserat förfarande”, skriver myndigheten.

Nu kräver Konkurrensverket kopior på samtliga fakturor mellan de två bolagen och kommunen, ställda mellan 2011 och den 1 april i år. Totalt fyra tips har kommit in till verket och ytterligare bolag finns med i bilden.

– Vi prioriterar det här eftersom det kommit in flera anmälningar, och visar det sig att det är brott mot upphandlingsreglerna så är det allvarligt, säger Henrik Grönberg, sakkunnig på Konkurrensverket.

Om kommunen skulle vara skyldig finns risk för rejäla böter, sanktionsavgiften har en övre gräns på 10 miljoner kronor.

Anmälningarna kom till kommunen i slutet av mars och Konkurrensverket kräver svar senast den 12 april.

– Vi håller på att sammanställa och gå igenom allt för att få en bild av vad det handlar om, säger kommunens jurist Stefan Törnqvist.

Kan det vara så att kommunen begått ett lagbrott?

– Jag kan inte svara på det nu utan vi behöver tid att gå igenom fakturorna.

Huruvida det finns en upphandling för de aktuella entreprenaderna vill kommunen för närvarande inte kommentera.

Fakta

Krav på upphandling vid 284 000 kronor

I lagen om offentlig upphandling (LOU) går gränsen för direktupphandling vid ett kontraktsvärde på cirka 284 000 kronor.

Statliga och kommunala myndigheter och även kommunala bostadsbolag lyder under LOU.

Under vissa förutsättningar behöver man inte upphandla enligt LOU, exempelvis när det handlar om synnerlig brådska, upprepning av tjänst eller när inga lämpliga anbud kommit in.

Källa: Konkurrensverket