ICA köper stor fastighet i Örnäs

Inom området planerar Kilenkrysset småindustri, enligt företagets hemsida.
Inom området planerar Kilenkrysset småindustri, enligt företagets hemsida.
ICA Fastigheter har köpt en fastighet på 83 500 kvadratmeter intill E18 vid Mätarvägen i Brunna.
"I dagsläget är användningsområdet för fastigheten inte klart, utan det får vi återkomma till längre fram", skriver vd Lena Boberg i ett mejl till Mitt i Upplands-Bro.

ICA Fastigheter köper fastigheten Örnäs 1:22 på 83 500 kvadratmeter av Kilenkrysset, en företagsgrupp som bedriver byggverksamhet och fastighetsförvaltning. Man har planlagt för småindustri på en yta av 177 000 kvadratkilometer, öster om sjön intill E18, enligt företagets hemsida. Örnäs 1:22 ligger öster om E18 vid Mätarvägen 30 i Brunna.

”I ICA Fastigheters strategi ingår att säkra platser med ett långsiktigt perspektiv, och som en del av ett växande Storstockholm ryms Upplands Bro inom den”, skriver Lena Boberg, vd på ICA Fastigheter, i ett mejl.

Hon menar att Upplands-Bro är en strategiskt viktig plats för framtiden, men vad som ska byggas är ännu inte klarlagt.

– Vi är glada och stolta över att kunna hälsa en så välrenommerad aktör som ICA välkommen till Brunna, skriver Jens Persson, vd Kilenkrysset, på företagets hemsida.