Körde i 180 på Värmdöleden

värmdöleden 180 kilometer i timmen var farten som noterades när polisen tog en fortkörare på Värmdöleden. På sträckan var hastighetsbegränsningen 90 kilometer i timmen.

Föraren, en 20-årig man från Ingarö, menade däremot att han max kört 115 kilometer i timmen. Under förhandlingarna vid tingsrätten uppgav en polis att de fått köra i 200 kilometer i timmen för att hinna ifatt 20-åringen.

Tingsrätten ansåg att det var styrkt att bilen kördes i minst 170 kilometer i timmen och dömde föraren till 4 000 kronor i böter.