Körfält avstängt när bro dras på plats

Kista I förra veckan började Trafikverket dra en bro på plats över E4:an i höjd med Kista. Bron ska bli en ny påfart till E4:an från Kymlingelänken, och arbetet beräknas ta ungefär en månad.

Hur kommer arbetet att påverka Kistaborna?

– Egentligen inte alls. Det kan bli att vi stänger av ett körfält på E4:an under korta perioder, men det blir under lågtrafik, säger projektledare Bertil Olsson på Trafikverket.