Min lokala hjälte

Körfält stängs av på väg till Farsta

NYNÄSVÄGEN På riksväg 73, Nynäsvägen, ska det byggas bullerplank som ska stå klart i november.

Ett körfält per riktning kommer att påverkas vilket leder till minskad framkomlighet och mellan veckorna 26 till 30 kommer ett körfält vara stängt dygnet runt.

Även i anslutning till den nya Stockholmsarenan sker ombyggnad av cirkulationsplatserna Sofielundsplan och Enskedevägen–Arenavägen. Bland annat kommer arbetet med en ny stödmur ibland ta ett körfält i anspråk.

Under april och fram till och med midsommar gäller detta ett körfält från Nynäsvägen och i juli–september ett körfält från Enskedevägen.