Körkort för vattenskoter snart verklighet

Snart kan det vara slut på buskörning med vattenskotrar ute i skärgården. Regeringen tror att ett körkort skulle minska buller och störande körning och Värmdö kommun håller med.

Varje sommar ökar Värmdös invånarantal till cirka 100 000 genom tursim och sommarboenden. Många av dem ägnar sig åt fritids- och nöjesaktiviteter där vattensporter än en av dem. Men nu ska det bli svårare att köra vattenskoter.

Regeringen vill införa förarbevis för att få köra och när Värmdö har getts tillfälle att yttra sig om regeringens utredning ställer de sig positiva till förslaget om körkort.

Däremot betonar kommunen att informationen om förarbevis måste vara tydlig till alla som berörs, både kommuninvånare och sommargäster.

Beslut fattas på kommunstyrelsens möte 13 april.

Fakta

Körkort ska minska buskörning

Regeringskanslites förslag att införa förarbevis för vattenskoter innebär att vattenskotrar enbart får framföras av den som fyllt 15 år och har ett gällande förarbevis utfärdat av transportstyrelsen efter avlagt kunskapsprov.

Enligt regeringskansliet skulle en utbildning för vattenskoterförare minska problem kopplade till vattenskoteranvändning, så som buller, buskörning och påverkan på den marina miljön.

Källa: Värmdö kommun