korrekta siffror om två huddingeskolor

Rättelse I förra numret av Lokaltidningen Mitt i blev siffrorna fel i artikeln om Vista­skolan och Kästaskolan.

Av 124 omplacerade barn var det föräldrar till 37 barn som överklagade beslutet. Av dessa var det 23 som överklagade en andra omgång och 22 av dessa fick rätt mot kommunen. De som inte överklagade beslutet kommer att börja på Kästa­skolan eller annan vald skola till hösten.