Röda Korset i Sollentuna firar 100 år i dag

Röda Korset Sollentuna 100 år
Röda Korset i Sollentuna har hjälpt behövande i 100 år.
Sollentuna rödakorskrets startades för 100 år sedan och det firas i dag, den 4 maj, i Sollentuna centrum och i Amorinasalen.
– Det var i höstas vi hittade ett dokument som visade att kretsen grundades 1919. Det är lite ballt, säger Joakim P Stockhaus, ordförande för Röda Korset i Sollentuna.

Ett protokoll från Röda Korsets Stockholmsdistrikt daterat den 28 maj 1919 visar att Friherrinnan Hamilton hade hållit föredrag i Sollentuna och att det tydligen utfallit så väl att man upprättat en ”krets därstädes med kyrkoherde Hansson som ordförande”.

protokoll Röda Korset

Protokoll från 1919 då Röda Korset i Sollentuna grundades. Från Sollentuna kommuns arkiv.

Övriga ledamöter i den lokala distriktsstyrelsen var vice ordförande Grevinnan A. Cronstedt, Fru Herlitz, Fröken Sundström, Fröken Sternhagen, överste von Heideman, fältläkare Ekeroth, kommendörkapten Lannerstjerna och generalen Gustaf Uggla.

630 medlemmar i kretsen i dag

Sollentunakretsen har vuxit sedan dess och har i dag 630 medlemmar, berättar Joakim P Stockhaus som har varit ordförande sedan 2017.

– Våra fokusområden i dag är insamling – bland annat med second hand-butiken Kupan som vi har på Malmvägen – häktesbesök med samtalsstöd, och integrationsarbete. Fyra gånger i veckan finns vi på biblioteken i centrum och i Edsberg och pratar svenska med nyanlända, säger han.

”Stort och häftigt” att fylla 100 år

Därutöver är det på gång att börja jobba med katastrofberedskap.

– Ja, det ska vi precis starta upp i samarbete med kommunen.

Men i dag, den 4 maj, är det alltså 100-årsfirande som står på agendan.

– Att vi fyller 100 år känns stort och häftigt! säger Joakim P Stockhaus.

Firandet börjar klockan 11 i Sollentuna centrum, i Amorinasalen och i Kupan. Hela dagens program finns i faktarutan nedan.

Fakta

Program för 100-årsfirandet den 4 maj

Program Amorinasalen (under biblioteket)

11.00 Välkomna, kort presentation av Röda Korset i Sollentuna, Joakim P. Stockhaus, kretsordförande.

11.15 ”Röda korset nu och då”, Margareta Wahlström, ordförande för Röda Korset.

11.45 ”Sollentuna 1919”, Annika Holmberg, kommunarkivarie.

12.15 ”När Kupan startades i Sollentuna”, Heléne Sånglöf Norberg, entreprenör.

12.30 ”Föreningars betydelse i Sollentuna”, Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande.

12.45 Mingel och enkel buffé.

Program Sollentuna Centrum (norra ingången):

11.00– 15.00 Lotterier för små och stora.

11.30–12.00 Första Hjälpen ”Hur du räddar liv”.

12.00–12.30 Första Hjälpen ”Hur du räddar liv”.

13.30–14.00 Första Hjälpen ”Hur du räddar liv”.

14.00–14.30 Första Hjälpen ”Hur du räddar liv”.

Kupan, secondhandbutiken på Malmvägen 55:

11.00–15.00 Öppen och med extra festligheter dagen till ära.

Källa: Röda Korset Sollentuna