Korsning blir rondell under bygge

Flemingsberg Korsningen Huddingevägen/Hälsovägen i Flemingsberg har blivit en rondell. Rondellen är tillfällig och kommer att vara på plats fram till i juni. Då ska flytten av Huddingevägen cirka 25 meter västerut vara klar med en ny korsning med trafikljus.

Den tillfälliga rondellen ska inte störa trafiken, enligt Lennart Bergendahl, projektledare på Trafikverket.

– Vi har gjort analyser av trafikflödet och det blir ingen försämrad framkomlighet med en rondell. Men vi kommer ju att göra jobb där som kan påverka, säger han.

Vägen flyttas för att man ska få plats med ett extra järnvägsspår på stationen.